Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

a) podsúvanie, manipulácia a snaha o dehonestovanie mojej osoby,
b1) to, čo píšem pravdepodobné je, ale to by si musel mať viac poznatkov, ako len práce KSB
b2) lokálny konflikt može kĺudne prerásť do jadrového, ale to neznamená, že jadrová vojna bude na celej planéte, može byť hodne lokálna na určitom území.
Opakujem ,jadrové zbrane nie sú jediné a najúčinejšie zbrane hromadného ničenia v dnešnej dobe.
USA nenapadajú jadrové krajiny priamo, iste kvoli možnosti odplaty a neakceptovateľných strát pre USA.
A nikde nepíšem, že III.svetovú vojnu začne USA priamo útokom na jadrový štát. Je dosť iných možností, ako som aj tu už písal.

Jadrové zbrane sú tou zárukou bezpečnosti pre také krajiny, pre ktoré sú tieto zbrane najdoležitejšou možnosťou odplaty, lebo nemajú nič účinnejšie.
A, samozrejme,aj pre Rusko boli a sú doležité i keď Rusko má aj iné zbrane hromadného ničenia pre odplatu.

Čo sa týka dekontaminácie zdrojov, tak jadrový útok nemusí postihnúť celý svet, ale len lokálne územie.
Dimenzované jadrové zbrane ničiace hlavne určitú infraštruktúru nesposobia také zamorenie. Nevšimol som si, že by Hirošima a Nagasaki boli dnes neobývané a to ani neboli presne dimenzované zbrane...
Netreba chápať III.svetovú vojnu ako celojadrový planetárny konflikt, ktorý spáli všetko, može mať inú, lokálnu a menšiu formu...
Okrem toho skúšky jadrových zbraní prebiehali v minulosti vo veľkom, zo strany Západu aj Ruska a nikto nerieši, že zamorili už vodu aj podu, čo sposobilo zvýšný výskyt roznych onkologických chorob..

Nesnaž sa,udo, zo mńa robiť hlupáka, si ním sám, až si myslíš, že je naprosto vylúčené, že III svetová vojna nemože byť kvoli jadrovej sile Ruska a Západu.
Snaž sa zbaviť tunelového videnia.
Porozprávaj sa niekedy s vojenským odborníkom, ako by mohol vyzerať taký konflikt a či sa dá naprosto vylúčiť.
budeš prekvapený.
Ale to by si musel čítať viac, ako KSB a argumentovať len ich tunelovým videním reality.

Přidat nový příspěvek