Re: názor

ludo | 01.12.2017

Keď občas v katolíckych kruhoch stretnem prejaviť sa
osobu ako ty, len pozorujem, ako ostatní klasicky sklopia
zrak a mlčky tie výstrelky pýchy a obhajoby neznalosti tolerujú.
(Samozrejme zopár obdivných pohľadov sa i tam nájde..)

Horšie je, keď sa v kruhu objaví nejaký nekatolík.
Vtedy sa fakt za dotyčného "najväčšieho katolíka",
za nás všetkých riadne hanbím aj ja.

Horšie sú už asi len osoby typu Halíka.
Na tvoju česť však Julo slúži,
že to snáď nerobíš z tých dôvodov, ako on..

Přidat nový příspěvek