Re: Konec nebo nacismus?

Cico Ciciak | 29.11.2017

Tretia možnosť spočíva vo vybudovaní mravne-eticky homogénnej kultúry, čo je v súčasnej dobe a podmienkach v (hlavne západnej) Európe vzhľadom na západný/biblický supremacizmus nad-ľudský výkon a málo pravdepodobný variant vyústenia globálneho procesu demontáže buržoázne-liberálnej ideológie prostredníctvom zavlečenia cudzorodých kultúr a jej predstaviteľov v rámci západnej Európy.

Přidat nový příspěvek