Re: Re: Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 28.11.2017

Tak do třetice ještě jinak:

... V lednu 1969 se rozhodla skupina velmi mladých lidí protestovat proti našemu světu tak, že ze svého středu vybrali losem (Boží Prozřetelností předem určeného) jednoho, jehož jméno bylo Jan. On se pak před očima národa upálil a zemřel po strašlivém utrpení. Více než 100 tisíc lidí šlo tiše, v hlubokém mlčení a síla onoho mlčení společné myšlenky byla obrovská. Svět si vykasal své zakrvavené roucho, lhostejně překročil upáleného Jana a hnal se dál, zastíraje, že úprkem žene se zpátky...

P.

Přidat nový příspěvek