Dobrý pramen ke studiu událostí roku 1968 v ČSSR

Michal2 | 27.11.2017

Kniha Jak se dělá kontrarevoluce od Rudolfa Černého je dobrým zdrojem - pramenem k studiu problematiky roku 1968 v ČSSR.
U každé historické údálosti je nejdůležitější studovat ideologická východiska .. V úvodu uvedené knihy je dobře popsána situace v kulturní frontě z níž Pražské jaro vycházelo ...

O Rudolfu Černém a jeho knihách
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=298

Manipulativní článek K úloze ultraradikální levice v letech 1968–1970 se zmínkou o knize
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=064&clanek=040604

Přidat nový příspěvek