Re: Co je Historie a co jsou historické výklady

Michal2 | 25.11.2017

Operace Golgota Ljubimova a Reinstalace marxistického projektu Pjakina jsou dva z dalších tisíců antropocentrických domněnkových historických výkladů dějin poslední doby ..

Dějinný vývoj poslední doby z teocentrického hlediska byl vyjádřený v uvedené větě :
Uvedená strategie ústupu, prozření a obratu s dosažením původního záměru je v podstatě metodou evoluce v rámci Božího záměru.. , dopuštění, zmar, evoluční posun ..

Historie je dějinný vývojový proces, který podléha mnoha faktorům a je určován zákonitostmi času .. Člověk a lidstvo má svobodnou vůli pochopit tento proces a žít v souladu s ním. Snaha řídit tento proces pro zištné lidské cíle nemá z dlouhodobějšího hlediska naději na úspěch.. následuje dopuštění, zmar, prozření, zmoudření a evoluční posun .. tak se to v dějinách neustále opakuje ..

Pe-tri se v některých svých příspěvcích zmiňuje lidské pozitivní emoce, etuziasmus, intuici, ... které jsou hybnou silou evoluce .. Vypočítavost, neangažovanost, kapitulantství ... vede v důsledku k stagnaci a úpadku ..

Přidat nový příspěvek