Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

janko | 24.11.2017

..Pe-tri nevidí souvislosti v logice světového dění, Hox ano.
Naše země funguje jako rozhraní "západu a východu", je přirozené, že jako nárazníkové pásmo reflektovala na vnější vliv západu - vidinu materiálního blahobytu.
...a trvalo dalších X let, než nám došlo, jaký vítr nám přihrál zboží, které na západě už nikdo nechtěl. učili jsme se hru velmocí za pochodu.
...a dnes máme šanci propojit tak neskutečně velké dějinné období, o kterém se teprve informace objevují.
Vznik Řecka v Asii byl následkem vlivu egyptského "učení křestu", které se mořskou cestou do Asie dostalo dávno před nastavením našeho kalendáře. Ruská část Asie byla řízená starším kalendářem, "Koladův dar" měl devítidenní "týden", celé území bylo řízené mutací před atlantského jazyka, jehož jednou z mutací byla staroruská Bukvice. Jinou mutací stejného jazyka byla hebrejština. A z hebrejštiny vznikla latina i matematika, to už známé je.
Řecko je tak směsí obou vlivů. Zpětnou reakcí pak bylo nutné vyměnit římské číslice za arabské, protože tvar každého symbolu má zcela přesné určení.
..teprve v současnosti populace objevuje hodnotu 49 bukev v tabulkce komplexních významů. Ona je mutací výkladového systému předatlantské celoplanetární civilizace, jehož schema známe pod názvem "květ života". Zatím co egyptská forma silového řízení vychází ze "stromu poznání" (Sefer Jecira).
Nástup Ruska v současnosti je výsledkem dozrávání doby (zákona času v terminologii V.V. Pjakina).
Je toho víc, co je třeba ještě pochopit ze zamlčovaných dějin Velké Tartrie, ale vše má svůj čas, kdy dozráváme k novým informacím.

Přidat nový příspěvek