Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Šlo mi o to, nabídnout vysvětlení toho, proč je u nás dodnes tak ambivalentní postoj vůči SSSR potažmo Rusku. Ne rozebírat kroky na globální šachovnici. Proč je u nás dodnes u nemalé části obyvatelstva tak odmítavý a nepřátelský postoj. A jsou-li zde síly, které s tím chtějí něco dělat, neměly by to nebrat na zřetel. A Rusko by to taky mělo zohlednit spíše něčím jako omluva nebo mírnější vyjádření pochopení toho, co v povědomí národa způsobili, než se opět mocensky projevovat, jak to alespoň čtu já. Zvaž - kdyby Dubček (a národ) nevnímal, že má z Moskvy zelenou, asi by do toho nešel a ani to nadšení by nebylo tak masové. Proto ty celonárodní posrpnové pocity zrady a paralela s Mnichovem.
P.

Přidat nový příspěvek