moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Nejprve si položme otázku, zda SSSR mohl nečinně přihlížet, jak ČSSR vystupuje z Varšavské smlouvy a dostává se do sféry vlivu USA a jaké by taková nečinnost měla globální důsledky. Tehdejší světová rovnováha byla založena na rovnováze mezi dvěma centry síly, ať chceme nebo ne, Rusko mělo globální zodpovědnost za několik miliard lidí. Stabilita světa byla založena právě na rovnováze síly. Co by se stalo, kdyby jedno centrum síly nečinně přihlíželo, jak země v její oblasti vlivu přechází do sféry vlivu druhého centra síly? Znamenalo by to potvrzení slabosti, všichni by viděli, že na Moskvu není třeba brát ohled a je možné si o ní vytírat nohy. Ze zcela stejného důvodu reagují dnes tak agresivně Spojené státy kdykoliv, když se nějaká země snaží dostat z pod jejich vlivu nebo dělá kroky které oslabují dolar, jako například Kaddáfí a jeho zlatý dinár. - Protože kdyby USA nereagovaly, je to veřejné potvrzení že už nejsou velmoc. Tím nechci srovnávat chování SSSR a USA, nebylo to Rusko, které napadlo desítky zemí a má na svědomí miliony mrtvých, jde jen o ten princip.
I kdyby nakrásně došlo na pohádkový scénář, že by se obešlo bez krizí a obětí a výsledkem by bylo prosperující nezávislé československo s vněblokovým statusem (což je absolutní nesmysl, pro toho kdo chápe globální politiku), tak by to byl signál pro USA, že může začít beztrestně začít vytrhávat další země a byl by to signál pro všechny nacionalisty, "berte suverenity tolik, kolik unesete". Výsledkem by byla světová nestabilita a konflikty, spousta utrpení a obětí. Kdo toto nechápe, už nevím co bych mu k tomu dál řekl.
Takže otázka nezasahovat vůbec nebyla na stole, SSSR neměl ani morální právo nezasáhnout, z pozice globální odpovědnosti, jak sme si vyjasnili.
Níže zazněl názor, že během pražského jara vylezly z děr krysy a začaly se rvát k moci, jestli to tak bylo nevím, ale co se týká toho, že po invazi využili situace zase jiní zmetci a kariéristi pro svůj osobní prospěch, a že na mravním vývoji společnosti to zanechalo šrám, to je bezesporu, ale zase - ti zmetci, co využili situace ve svůj prospěch, to snad byli Rusové? Byli to Češi, stejný mravní typ, který dříve kolaboroval s nacisty a o něco později nalezl jako náplava do KSČ, když už bylo jasné že tam budou koryta, a později zase využili situaci v roce 68.
Kdo tedy obviňuje Rusy z toho, že tu po roce 68 vládli zmetci (netýká se všech, pochopitelně), tak ti zmetci nebyli Rusové, byla to část Čechů. Ti samí zmetci, co jsou u koryt dnes, ten mravní typ co se snaží dostat ke korytům za každého režimu.

Přidat nový příspěvek