Realita po "okupaci a sametu" - Operace Golgota ? a J.V.Andropov

Globalista | 24.11.2017

Strategie taktického ústupu s následným prozřením společnosti, využitého k obratu a k dosažení původního strategického záměru v utajené Operaci Golgota. Psyop připravený J.V.Andropovem, jehož existence a příběh vzniku byly údajně vymyšleny a zveřejněny generálem KGB Ljubimovem.
Zamýšlené důsledky této operace obdivuhodně odpovídají realitě prozření a nálad u občanů států současného postsovětského světa ...

Články k Operaci Golgota
http://www.halonoviny.cz/articles/view/33635515
https://www.google.cz/search?q=operace+golgota
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stepan-Kotrba-k-25-letum-od-plysaku-Husakovych-zvastu-jsme-meli-dost-chteli-jsme-jiny-socialismus-Nadeji-zabila-Albrightova-Byla-dohoda-KGB-a-CIA-Havel-byl-vybran-predem-341545

Části textu z prvního článku :
Systém zemřel a obnovit ho není možné. Ani netřeba! Na co by nám byla živá mrtvola? Úloha spočívá v tom, abychom systém definitivně zničili, urychlili jeho skomírání a místo něho vybudovali skutečný socialismus, který by podporoval všechen lid, a to prostřednictvím svobodných voleb,
Tak, a tím přicházíme k podstatě celé operace. Láska k socialismu u nás vyrůstá z nenávisti ke kapitalismu. Proto se vám ukládá vypracovat plán nastolení kapitalismu v SSSR a přitom ne měkkého, švédsko-sociáldemokratického typu. My musíme uvrhnout celou zemi do dravého, bezuzdného kapitalismu, kde vládne jen zákon džungle!
Tak, a tím přicházíme k podstatě celé operace. Ale jiné cesty není! Nebo si snad myslíte, že naše ubohá, neefektivní propaganda může probudit nenávist ke kapitalismu? Musíme použít vlastní zkušenost, protože naše osvěta je neschopná k takovému úkolu.


Jurij Vladimirovič Andropov, byl vždy na správném místě .. Za J.V.Stalina v aparátu G.Malenkova, dlouholetého Stalinova tajemníka a potom předsedy Rady ministrů SSSR. Za N.Chruščova v Maďarsku 1956, potom kariéra v ÚV KSSS v oddělení pro dohled nad socialistickými státy a potom v r. 1962 tajemník ÚV a znalec ideologie a mezinárodních vztahů, zakladatel a vedoucí mozkového trustu poradců, kteří si udrželi vliv až do doby nástupu Gorbačova. Za L.Brežněva po r. 1964 je hlavním spojencem Brežněva společně s M. Suslovem ( L.Brežněv při důležitých rozhodnutích říkal, že se o tom poradí s Jurou a Míšou ). V období 1967 - 1982 předsedou KGB a měl hlavní díl v rozhodnutí o vstupu do ČSSR 1968 a do Afganistanu 1979. Byl to on, kdo vyzdvihl a připravil nevědomého megalomana M. Gorbačova s pomocníky Jakovlev a spol. pro jejich úlohu. Po jeho smrti zásadním vlivem prosadil A.Gromyko Gorbačova do funkce Generálního tajemníka. J.Andropov a A Gromyko byli původními kádry a žáky stratéga J.V..Stalina ...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vladimirovi%C4%8D_Andropov

Uvedená strategie ústupu, prozření a obratu s dosažením původního záměru je v podstatě metodou evoluce v rámci Božího záměru.. , dopuštění, zmar, evoluční posun ..

Přidat nový příspěvek