Hox

abc | 24.11.2017

Jako pamětník vím o obrovském nadšení drtivé většiny lidu, reformovat socializmus. V okolí Dubčeka bylo jistě dostatek figur, zapojených do programu předání ČSSR západu. Pokud vycházíme ze skutečnosti postupného ovládnutí SSSR trockisty od roku 53, tak v tomto procesu a tudíž i v událostech roku 68 musela být klíčová právě ruská rozvědka, o které víme, že i v roce 89 spolu s CIA organizovala rozklad soc. bloku.(viz skvělou analýzu Miroslava Dolejšího) Vojenský zásah VS tedy nebyl nejhloupějším počinem, nýbrž dobře promyšleným. Diskreditoval SSSR na východě i na západě a především zabránil nákaze ostatních států RVHP reformovat socializmus, namísto přípravy na zavedení kapitalismu. Pokud by SSSR šlo pouze o potlačení nežádoucího vývoje, tak k tomu měl k dispozici mnoho jiných prostředků, které by použil včas a nenechal tento vývoj eskalovat. Další důvod k procesům roku 68 byl pro trockisty nežádoucí vývoj naší země. Dobrý stav ekonomiky a vzdělanosti byl stejně nechtěný jako např. v Syrii a Lybii. Článek z Hvězdy je manipulativní i v negativním hodnocení prezidenta Novotného.

Přidat nový příspěvek