Re: Okupace nebo Zástupný konflikt vyprovokovaný sionisty

Globalista | 23.11.2017

Citováno z
http://afinabul.blog.cz/1206/vladimir-cermak-operace-srpen-68

Srpen 68 v Československu a jeho scénář (včetně Pražského jara) byl, jak někteří historici (například Vladimír Čermák) dokládají, připraven právě v Izraeli tajnými službami této země jako přísně tajná psychologická operace světového významu mající za úkol odpoutat pozornost od hrozícího dalšího konfliktu na Blízkém východě (údajně jaderného) směrem ke Střední Evropě a předejít tak případné sovětské podpoře arabské odvety za šestidenní válku tím, že SSSR bude nucen zasáhnout v Československu a napřít všechny své síly k potírání zdejší "kontrarevoluce" (více o tom v Čermákově knize Operace Srpen 68).

Znáte osobnosti, které projevovali největší aktivitu a směřovali vývoj ke konfliktu ? To jsou fakta podporující analýzu událostí v uvedené knize ...

Přidat nový příspěvek