Ruské zdroje k událostem r. 1968

ТаuRus | 23.11.2017

Citují úryvek z ruských zdrojů. Který pomůže pochopit tehdejší mezinárodní situaci, atmosféru ve Východním bloku a samotné ČSSR.
V polovině 60. let vojenská rovnováha v Evropě se posunula ve prospěch NATO. Američané a jejích spojenci mohou použit taktické jaderné zbraně na celé frontě proti zemím Východní Evropy. SSSR může mít jaderné zbraně jen v těch zemích, kde jsou sovětská vojska. V centru Evropy - Československu, sovětská vojska nejsou. Prezident země a hlava KSČ A Novotný, jejích rozmístění odmítá. V Praze se mluví o tom, že se tímto Novotný mstí Brežněvovi za odstranění Chruščova.
K podzimu roku 1967 se prudce vyostřuje boj uvnitř vedení KSČ. Souviselo to s odstraněním Chruščova v Moskvě. Zesílily útoky na kamaráda Chruščova prezidenta Novotného. Ačkoli bylo mnoho z těch, kdo si myslel, že se nic nebude měnit, a politické rozepře nic neznamenají, CIA konstatuje: Brežněv nebude podporovat Novotného. Na plenárním zasedání UV KSČ Brežněv vyslovuje osudnou frázi: "Dělejte, jak myslíte..."
V lednu ruku 1968 do čela KSČ se dostává Dubček. Ten se snaží upevnit své slabé pozice tím, že proti zkušeným stranickým "aparatčíkům" získává víc na popularitě v masách. Ruší cenzuru. V únoru, začíná skandál: za hranicí utíká generál Čejna, jeden z příznivců Novotného. Náměstek ministra obrany generál Janko se zastřelil. V CIA mají názor, že oba byli účastníky organizace převratu ve prospěch Novotného. Dubček využívá tento skandál a provádí čistku ve stranickém aparátu, orgánech bezpečnosti armádě. Podle divné shody okolnosti, vyloučení byli všichni, kdo byl pro plnohodnotný vztah se Sovětským svazem. Dubček se snaží opřít o inteligencí. Ale pražští intelektuálové mají svoji představu o reformách - nepotřebují komunistickou stranu v žádné podobě. Pod tlakem Novotný opouští svojí funkcí prezidenta. Na jeho místo přichází Hrdina Sovětského svazu generál L. Svoboda. Ale on nijak neovlivňuje situací. Na události začínají mít čím dál větší vliv předseda Parlamentu J. Smrkovský a premiér O. Černík. Hodně mluví o reformách, ale tajemník ÚV KSČ Z.Mlynář prohlašuje:
Během celých tří měsíců stranické vedení řešilo otázky obsazení křesel ve vyšších funkcích stranického a státního aparátu. Právě proto nebylo možné přistoupit k uskutečnění promýšlené politiky reforem».
V Praze začínají působit společenské organizace, které vůbec nehodlají čekat. Přes všechny dnešní rozhovory čeští intelektuálové vůbec nesdíleli idee reformování socialismu a "Pražského jara". Chtěli odstranění komunistů od moci a sblížení se Západem.
V únoru 1968 přes kanály KGB dostává Brežněv takový dokument s informací:
Považujeme za svoji povinnost donést do vědomí ÚV KSSS:18.2. 1968 ve vlaku Moskva-Praha generální konzul ČSSR Josef Gorelík doslova prohlásil: «Sesadili jste Stalina a Chruščova a zítra se zbavíte Brežněva. Pro Čechy je lepší jednat se Západem, než se Sovětským svazem. lepší by bylo, kdyby Němci zničili polovinu Prahy, než abyste přišli vy se svými tanky».
Toto sdělení šokovalo Brežněva, protože si dobře pamatoval, jak Češi vítali Rusy v Praze před 20 lety. Tehdy, v květnu 1945 generál Brežněv osobně se účastnil osvobození Československa.
Podle údajů amerického tisku, v ČR, v roce 1968 pracuje americký rozvědčík Howard Hunt. To není jen nějaký agent, je to profesionál nejvyšší třídy. Hunt se účastnil ve všech důležitých operacích CIA: napr. převratem v Guatemalu až do lovu Che Guevary. Úroveň Hunta - to je příprava převratů a verbovaní prvních osobnosti státu.
К jaru 1968 г., na žádost českého vedení byli z armády a orgánů bezpečnosti odvoláni všichni sovětští poradci. České velení přestalo kontaktovat sovětské kolegy. V tisku se množily výzvy k omezení vztahů s SSSR, vystoupení z Varšavské smlouvy a odstranění komunistů od moci. Navíc, podobné rozhovory už vedou nejvlivnější osoby uvnitř samotné komunistické strany. Navíc, tvůrce ekonomických reforem O.Šik prohlašuje o nutnosti změny ekonomických priorit ČSSR směrem na Západ.
V Moskvě už žádné iluze ohledně Československa nemá nikdo: po vystoupení z Varšavské smlouvy Československo se okamžitě dostává do sféry vlivu NATO a USA - takové jsou světové reálie.
Pařížský deník Le Figaro poznamenává:
Zeměpisná poloha Československo z něho může vytvořit jak pevnost Varšavského paktu, tak díru do vojenského systému Východního bloku.

http://10otb.ru/content/history/berlin/1968_praga.html

Přidat nový příspěvek