Nesmysl

Nomen Vincit | 23.11.2017

Co by NATO získalo tím, kdyby bývalo rozložilo Československo a ještě připojilo jeho pohraničí k Německu? Odsunem německého obyvatelstva a oficiálním uznáním mnichovské dohody za neplatnou všemi jejími někdejšími signatáři v průběhu 40. - 60. let se to téma definitivně vyřešilo - mimochodem odsun byl výmysl západních spojenců, konkrétně Velké Británie. Odsuny a přesuny obyvatel byly v rozporu s ideologií marxismu-leninismu a jeho internacionalismu na bázi jednoty proletariátu, nikoli nacionalismu. Naopak, Velká Británie k tomu přistupovala ve svých (bývalých) koloniích velmi často.

Tohle prostě nedává smysl a snižuje to důvěryhodnost celého textu.

Navíc bych rád připomněl, že to byli komunisti, kdo před válkou hlásali "ani haléř na armádu" a kteří soucítili se sudetskými Němci a hájili "jejich právo na sebeurčení", a že to byl SSSR, který prosadil, aby Slezsko po válce nepřipadlo k Československu (ačkoli k zemím Koruny České patřilo po staletí), ale k Polsku, aby mu jím zacpalo hubu kvůli Lvovu a okolním východním oblastem, a byl to SSSR, kdo nám navíc sebral Podkarpatskou Rus.

Z ruské strany mi podobné texty připadají stejně drzé, jako kdyby něco podobného napsali např. Němci.
Jsem pro přátelské vztahy se současným Ruskem a naprosto odmítám ty rusofobní nálady, ale takovéto aktivity jsou jen medvědí službou těmto snahám. Chyby se dělají, ale je třeba je uznat a ne zarputile tvrdit, že vše co činím, dobře činím.

Přidat nový příspěvek