Tak trocha mimo

peter1. | 24.11.2017

Genofond má dve línie - biologický a kultúrny.
Nedávno aj Putina zaujalo zbieranie biologickáho materiálu Rusov. Tak ma napadlo, či nieje zameraný na prítomnosť prekurzorov Monsanto, ktorými sú kontaminovaný skoro na 100% telá ľudí na západe.
Kultúrna kontaminácia, jej prvým valom je azbuka, ešte lepšie sú na tom v Číne - každý znak je obrazový operátor, ale nie v 100% zhode vo význame, je s emocionálnym podtextom v ktorom sa jednotlivý číňania odlišujú už pri jeho rôznosti foriem osvojenia si ho a ten pretrváva celý život. (čínsky humor?!?!) Napriek tomu jednoznačnosť významu znakov Číňanov spája, aj na národnostnej úrovni dialektov.
Odbúranie hospodárskych sankcií v budúcnosti, by všeobecnú kontamináciu západu Monsantom, nemalo obchádzať, ale naopak, vytvoriť na dostatočnej úrovni laboratórne-technické zabezpečenie pre ochranu (aj pred českým pivom napr.)Opičenie sa po západných kultúrno-kultových ventiloch je príťažlivé pre celý ostatný svet, nastavovaný vlastným kultúrnym dedičstvom. Západ svojimi skratkami vyjadrení sa, od oblečenia, búrania zdedených tabu v jednotlivých kultúrach, ...až po chudobnosť jazykového prejavu, či znovu sa objavujúci analfabetizmus, uprednostňujúci euforické vnímanie sveta. Video-obraz je veľmi silný vnem - najsilnejší.

Přidat nový příspěvek