intuitivně to tak činím

Přemek | 22.11.2017

Zpíval jsem dětem, hrál jim na kytaru (i před narozením), nechal je vybrat si žánr hudby, nechat si vysvětlit jejich vztach k hudbě, ukázat jim tvůrčí možnosti atd. To vše díky tomu, že i mně bylo od mala zpíváno byl jsem často v přírodě a vnímal její velkolepost. Obě děti jsou pracovně úspěšné, vnímají význam dobrého kolektivu a dobrého řízení, věnují se tvůrčím aktivitám v práci i mimo ni a dokáží odpočívat aktivně. Sám také po práci stále sportuji, hraji volejbal třikrát týdně, cvičím a mírně (gravitačně) posiluji, otužuji se, pracuji na zahradě, stále sleduji různé obory lidské činnosti. A v neposlední řadě miluji svou ženu, svou vlast a vše dobré, co je v nás, lidech. Není to zdaleka tak náročné, jak to vypadá, naopak to uvolňuje psychické napětí a pomáhá to žít zdravě, bez stresu. Jsem snad příkladem i pro Vás?

Přidat nový příspěvek