Historický kontext Ústavy z r. 1937

Michal2 | 20.11.2017

Po Říjnové revoluci 1917 byl v Rusku systém vlády vytvořen sdola od volených sovětů nejnižší úrovně, delegováním zástupců sovětů nižší úrovně do sestavy sovětů vyšší úrovně až po nejvyšší Sjezd sovětů. Po vzniku Sovětského svazu v roce 1923 tento systém delegování do vyšších sovětů až po Sjezd sovětů převzala Ústava Sovětského svazu a Ústavy Svazových republik.

Uvedený systém byl praktickou realizací teoretické koncepce demokracie rad. Je to výběr nejlepších kádrů z nižších úrovní a kádrový výtah, který vede k nejefektivnější hierarchické struktuře řízení. "Demokracie rad" je dodnes neznámý termín, zadání tohoto termínu v internetovém vyhledávači nevede k žádnému cz výsledku. Pouze zadáním jména hlavního teoretika "Anton Pannekoek", lze dohledat nějakou cz zmínku o demokracii rad s odkazy na cizojazyčné zdroje.

Za 20 let od Říjnové revoluce byrokratický protistalinský stranický aparát ovládl systém delegování a infiltroval celý demokratický systém sovětů. Za této situace se Stalin a bolševici rozhodli systém očistit a odstranit degenerované vydáním nové Ústavy, která zaváděla přímý lidový demokratický výběr nových kádrů do soustavy vyšších sovětů a Sjezdy delegátů sovětů svazu a republik byly nahraženy přímo volenými Nejvyššími sověty svazu a republik.

Uvedený postup proto vyvolal už popsanou v Ksb reakci odstavovaného protistalinského stranického aparátu. Následovaly čistky, nejdříve vyvolané protistalinským aparatem a potom dokončené Stalinem na původcích těchto čistek...

Historie je velká učitelka, a vždy se z ní lze poučit .... Z uvedeného úseku dějin vnímaví lidé mohou najít poučení i pro dnešní dobu ....

Přidat nový příspěvek