Re: Re: védy vs. slovania

sveulado | 20.11.2017

Ján Stanislav v diele Starosloviensky jazyk I uvádza, že nejaký biskup Martin z Francúzka má na náhrobnom kameni nápis, že sa zaslúžil o kristinizáciu Slovenov, tento biskup umrel okolo roku 330 (prene si to nepamätám). Určite sa tento biskup netrepal do Pripťjaských močiarov, takže naši Predkovia museli byť dosť blízko Francúzska. Takže sme sa pohrávali s Kristovým učením od 3 st., keď rozširovanie jeho učenia bolo v plienkach. Prijať Kristovo učenie naši predkovia mohli podľa mňa len na základe vedomosti, že to bol náš človek a jednoducho ho začali zaradzovať do štruktúry Naších nižších Bohov.
Vo viacerých zdrojoch sa uvádza , že okolo Stalina boli Staroverci. Niekto tvrdí, že to boli Staroverci: Kresťania, iný zase , že to boli Staroverci : vyznávači Prastarej viery našej.
Podľa mňa sa aj tejto téme treba venovať a dostať sa k nejakým hodnoverným zdrojom ( tých vymyslených je dosť) o akých Starovercov tu ide, či sa táto filozofia zachovala dodnes, oboznámiť sa s ňou a potom sa nám môže kadečo vyjasniť...

Přidat nový příspěvek