Славянское прошлое Египта - Slovanská minulost Egypta

Ilona | 16.11.2017

Славянское прошлое Египта - Slovanská minulost Egypta.
Jen málokdo ví, že původním národem Maroka, jsou slovanské kmeny Amazachů. Amazachi - bílí lidé severní Afriky.

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Přidat nový příspěvek