Re: Re: Re: Re: Re: názor (1x zmazané Hoxom)

ľudo | 11.11.2017

1. Ježiš nemôže byť Boh.
Nie len mnohí Murkovia boli a sú toho názoru :)
Tak i známy, nie úplne neoprávnený výraz nemeckých kresťanov pre jezuitov: "Die Kadavergehorzamen"..apod.

Otázkou je ale, v čom by mohli i tí dnes nepochybne celkovo skôr strelení murkovia, i judaisti, budhisti..atď mať pravdu, že?
Alebo odmietaš Julo jednať s hocikým, "kto popiera Ježišove božstvo?".."minimálne 60 miliónov holokaustových obetí(preventívne, keďže sa ich počet cca. každých 10-20 rokov temer exponenciálne zvyšuje)" .."vedúcu úlohu KSČ"..apod?

..inak vyzerá, že aj zrušenie pre marxistov kľúcového 4.článku ústavy ČSSR o Vedúcej úlohe KSČ komunistom skôr pomohlo(isto chápeš, kam tým v náväznosti na tému mierim). I keď sa vraví, že "Na ÚV nikdy žiaden skutočný komunista nesedel", "Marxista nikdy nemôźe byť komunistom"(voľný aforizmus na myslím Brežneva), atď..

ok, dosť bolo kecov.
..pozri..ja beriem, že ty tomu veríš, i keď ma táto heréza, ultimatívne rúhanie a lož, ako kresťana veľmi uráža.
To že niečomu verí väčšina, nie je argument pre PRAVDU.
Tak ani dĺžka trvania tejto lži.
..a napriek tomu hľadám s tebou kontakt, spoloćné názory, ciele pre spoluprácu na ktorých sa môžeme zhodnúť.
Som presvedčený, že ich je oveľa viac, ako tých pár nedorozumení.
Nerobme z Ježiša blok.
On predsa chcel ľudí spájať, či?

2. Ako inak chceš riešiť problém "náboženstiev", ako ich porovnávaním??.. a hľadaním najlepších možných riešení na konkrétne problémy a ich postupným spájaním.
Navyše ak jasne vidíme, kam tie "náboženstvá" ľudí vedú.
"Po ovocí poznáte ich!"..tak náš brat Ježiś vravieval
Človek sa predsa nerodí zlý!!
V tomto majú murkovia isto pravdu.
Keď má môj nepriateľ v niečom objektívne pravdu
a ja to popieram len preto, že je to môj nepriateľ,
vyzerá sám pred sebou objektívne ako idiot.
O tom, ako vyzerám pred ostatnými, ani nehovoriac, že Julo?

Druhá vec je, v čom máš samozrejme pravdu, že padlí Murkovia chcú toto riešenie, metódu znova zneužiť a z kompilácie náboženstiev zasa nejakú zotročujúcu ultralumpárenskú kompiláciu vyrobiť. Namiesto toho, aby pôvodnú "Dobrú zvesť" Boźiu (Evanjelium) rekonštruovali.

3) Tak Jefimov, ako i každý právo na konštruktívnu kritiku RKC i biblie rozhodne má!(navyśe to povedal v kontexte KSB, ktorú si ty stále ani len neotvoril!)
V čom si potom iný Julo, ako kalif Omar, keď obsadil Egypt a dal rozkaz spáliť Alexandrijskú knižnicu zo slovami:
"Buď tie knihy obsahujú to isté, čo korán a tak sú zbytočné, alebo obsahujú niečo iné a potom sú nebezpečné"

4. Všetky ostatné cirkvi a náboźenstvá, celý "zvyšok" sveta považuje RKC za historicky pravdepodobne najagresívnejśiu sektu(popri moźno pseudoislame a kulte Amenovom) a ty obviňuješ vśetkých ostatných zo sektárstva?
Ja ako katolík som v tomto voči RKC isto zhovievavejší, ale snáď chápeš, ako tvoj postoj na ostatných pôsobí? :))
..teda ak chceš kooperovať, spolupracovaˇna riadení našej malej modrej lode-planéty a jej posádky(ľudstva)

5. to je lož. Znova preto, lebo si KSB vôbec nečítal. Na viacerych miestach sú naopak zo strany KSB vyzdvihované pozitíva RKC. Dokonca aj voči deformovaným védickým kultom ranného stredoveku. Jasne sa hovorí, že príchod kresťanstva bol v tomto zmysle skôr krok vpred.
A to dokonca napriek mnohým negatívam jeho stále deformovanejších prejavov: napríklad šialených vyśe 50 križiackých výprav len do východnej Európy-rabovačiek, pálenia, masového genocídneho vraždenia a odvliekania desattisícov otrokov na centrálne židovské "slave" trhy bieleho mäsa do Kieva, Prahy a stredomorské otrokárske trhy pre "neveriacich".
Organizované systematicky kresťanskými ultra"katolíckymi" bojovými rádmi, feudálmi i priamo jednotlivými biskupmi..

6. naopak! som hlboko presvedčený, a nie len ja, i ďalší úprimní kresťania, že robíme práve dobrý, reálnejší obraz kresťanstvu a budujeme jeho budúcnosť-návrat k učeniu Ježišovmu.
Ale o tom sme sa spolu už bavili a ty máś na to podobný názor, ako žiaĺ u nás stále ešte zatiaľ asi väčšina tých, čo si paradoxne z neznalosti dovoľujú nazývať sa kresťanmi.
Neprekvapuje ma to vśak, lebo podobná krištalizácia prebieha aj medzi jednotlivými odnožami judaizmu, v islame, dokonca do istej miery i v tzv. "scientológii"

7. Nie, kardinálny rozdiel medzi mejnstrímovým judaizmom a mejnstrímovým kresťanstvom nie je v Ježišovi, ale v tom, že nepôvodný judaizmu je pseudonáboźenskou ideológiou akoženadradenej rasy a nepôvodné kresťanstvo multietnickou pseudonáboženskou ideológiou otrokou, ktorí sa nesmú brániť a majú poslúchať svojich Panov(židov). "Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom; i druhé líco nastav, cisárovi cisárovo..atďatď"
Ježiš je len zámienka a v tom, źe nie je Boh a je to tisícroćia vytestovaný masovo-paralizačný vzorec prevzatý z kultu Osirisa a Mitru, majú judaisti proste pravdu.
Dokážem čiastoćne pochopiť, že aj mentálne triezvy človek, ktorí proste stáročia nemal dostatoćný prístup k infomáciám, mohol absurditu antropomorfizmu-zbožšťovania človeka v "nábozenstve" tolerovať. Aspoň podvedome. Ale dnes??

..a s tými cirkevními historikmi by som bol na tvojom mieste veľmi opatrný. Ak by si sa s nejakými raz naozaj vyprával, aby si nebol Julo veľmi prekvapený nad práve ich názormi..

Opakujem-nebavme sa o tejto téme ale zbytočne, bo sa na nej zatiaľ nezhodneme. Dáme ju do karantény. Súhlas?..aby neblokovala zbytočne spoluprácu.

8. Ja viem..isté kruhy RKC sa znovu snažia vybudovať vlastnú "elitu".. Čo na to povedať..no comment.

Ten návod? KSB :)
po x-té: skús si aspoň obsah prečítať.
Vykašli sa na svojho stretkárskeho pseudokatolíckeho gurua, ktorí ti intepretuje kresťanstvo tak, že si nesmieš iné vierouky čítať!
Bo ten naozaj moc veľkú mienku o samotnom kresťanstve moc mať nemôže, keď ho podozrieva z toho, źe mu zdravý rozum a porovnávanie uškodiť môže!!
Zombi!!!

9. TY ako kresťan nevieš rozlíšiť skutočný ekumenizmus od fašistickej formy NWO?? Ty sa nazývaš kresťan? Načo ti dal Boh rozum??? Čo by ti na toto povedal tvoj biskup, alebo aj kňaz???? I meinstrímový!!!
K tým pár ďalśím hrubo svojvoľným interpretáciam s najšialenejśími kontextami sa taktiež už radšej nebudem vyjadrovať. Neberiem ti ich, ale nepresvedčuj o tých bludoch pre triezvych iných. Diskredituješ tak znova i cirkev a západnú kultúru. Celé kresťanstvo. Nezabúdaj, že RKC je len jednou časťou veľkého kresťanského sveta.

10. Dobre vieš, ako to myslím.

11. GO TO 9.

12. Presne si to vystihol, KSB nejde o dav, ale o ľudí.
Stádo potrebujú "náboženstvá" a na to KSB i poukazuje.
Čo je u nich dobré, použiteĺné a čo asi určite nie.
KSB je stavaná ako metóda rozlišovania pravdy od lži.
To, čo dal Boh Mosemu na Hore, keď schádzal k ľuďom.
Spolu so Zákonmi.
Zlo musí byť kritizované
a zároveň ponúkané riešenie.
Zlo nemožno tolerovať.
A že ho v "náboženstvách" je, o tom sa isto my dvaja nebudeme hádať, že Julo..

jou..a snáď po nejakom tom čase strávenom na týchto stránkach a napriek zanovitému nečítaniu ich primárneho elaborátu, už vieš rozlíšiť aspoň koncepciu od ideológie, či?

Přidat nový příspěvek