Re: Re: názor (1x zmazané Hoxom)

Július | 10.11.2017

KSB a RKC nie sú zajedno, ale sú v zásadnom rozpore ohľadom osoby Ježiša Krista.

KSB zastáva stanovisko judaizmu, talmudu, islamu a rovnako aj roznych siekt, vrátane pseudokresťanských, ako ariáni a ďalší, že Ježiš nie je Boh ale iba človek.
Táto vec je zásadná pre posudzovanie ich odlišnosti.

Jefimov má za to, že cirkev je zbožstenie bezbožnosti, to znamená, že to platí podĺa neho vo všeobecnosti na akúkoĺvek cirkev...
Teda pre neho akákoĺvek cirkev predstavuje bezbožnosť, zbytočnosť...zlo.

Ty to posúvaš do roviny, že akékoľvek náboženstvo sa dostáva do hĺadáčika elít ako nástroj riadenia a mnipulácie davu.
To je iste pravda, lenže nie každé náboženstvo sa hodí elitám do krámu, keď nie, tak pracujú na jeho likvidácií alebo transformácií.

K dogmám.Autori KSB nenapíšu, že ide o dogmu, ale stačí, až napríklad ohĺadom RKC vypichnú len to negatívne, pozitívne zamlčia a vytvoria negatívny obraz na základe toho napíšu alebo povedia tézu, že cirkev je zbožstenie bezbožnosti a už to máš.
Podsunie sa téza, ktorej uveria neznalí a tým pádom sa im dostáva do vedomia.
Že RKC bránila naše európske korene, že bez nej by sme boli už teraz islamizovaní a na úrovni, ako Afrike so ženami na úrovni menej ako Ťava, alebo iný dobytok, to už autori KSB nepovedia.

Čo sa týka učenia Ježiša ,tak tvoj názor ako ho prekrútili je z tvojej strany len subjektívny a veríš mu na základe svojho poznania a KSB.

KSB napríklad klame v tom, že pre Nicejským koncilom neexistovala viera ,že Ježiš je Boh, čo je proste lož. Nie je problém nájsť cirkevných autorov spred 4 storočia a ich spisy, ktoré doteraz existujú, ktoré dokazujú, že viera v Ježiša ako Boha existovala dávno pre Nicejským koncilom.Rovnako v NZ máš spústu miest, kde sa na to poukazuje a orginály sú staršie ako zo 4 storočia.

Tvrdiť, že nič také neexistuje alebo je všetko sfalšované je proste lož a amnipulácia. A toto autori KSB robia a toto tvrdia a šíria vo svojich prácach.

"Nikto tu nijaké cirkvi..náboženstvá obecne do smeti nehádže."

Ale hádže, pretože KSB razí, že človek nepotrebuje žiadnu cirkev pre kontakt s Bohom, teda vlastne každá cirkev je zbytočná, vrátane tej, ktorú založili apoštoli po smrti Ježiša v Jeruzaleme v 1 storočí n.l.

Cirkev je zbožstenie bezbožnosti - táto téza priamo vytvára obraz cirkvi ako bezbožnosť a zlo.


Teda všetky sviatosti RKC sú pre autorov KSB hlúposť, lož, manipulácia...A pre vás mnohých aj skrytý satanizmus.

K pátrovi Piovi :

Napísal som to ohĺadom alkoholu a kontaktu s Vyšším rozumom a torzným poĺom akú hlúposť od Jefimova. Príklad z praxe, ako tento to dokazuje.

Sorry, ale ty nemáš moc komptetencie, aby si posudzoval, že stigmy, ktoré mal páter Pio 50 rokov a rovnako podobné, ako mal Ježiš Kristus, čo uvádza NZ, či je to Boží štýl alebo nie.
KSB neverí, že bol Ježiš ukrižovaný, verí islamskému chápaniu v tejto veci.
Takže, ty ,rovnako, keď uznávaš KSB, tak sa k tomu staviaš len zo svojho uhľa pohĺadu.

Žiadni sufijskí svatí, ani hinduisti a ostatní nemali tie dary, schopnosti, charizmy ako on.

To by si musel o ňom vedieť viac, ako teraz, aby si to pochopil.
Určité javy, ktoré sa vyskytujú v RKC totiž nemá žiadne iné náboženstvo a že ich je dosť...

"Orientovanie sa na nejaký s prepáčením "zverinec" svätých ako v dákych pohanských náboženstvách skôr ľudí od Boha odvádza ako privádza."

Vážne ? Prax hovorí niečo celkom iné. Státisíce ľudí navštivilo pátra Pia práve kvoli tomu, že jeho osobu a jeho dary nepokladali za "zverinec", ale práve jeho osobu pokladali za svatú a blízko Bohu, tak ho chceli aspoň osobne vidieť...
Snažíš sa pekne, humanisticky, manipulovať, udo...:-)

Evanjelici a muslimovia, kam zašla ich viera je škoda hovoriť. Taký luteráni v Nemecku už odovzdali svoju krajinu islamu a aký je súčasný islam je tiež škoda hovoriť..

Přidat nový příspěvek