Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 05.11.2017

"Napsal jsem, že šíření koncepce a realizace konceptuální moci jedno jest. Jsou to spojené nádoby."

To nie je pravda.Šírenie myšlienky ešte neznamená, že realizuješ a uplatňuješ konceptuálnu moc nad spoločnosťou.
Až nechápeš rozdiel medzi skutočnou reálnou mocou, ktorá sa už v praxi uplatňuje a šírením len informácie, tak za to ja nemožem.

"I Hox, šířením koncepce realizuje konceptuální moc. Každý, kdo chápe koncepcí realizuje konceptuální moc. Každý na svém místě."

Toto je presne to nepochopenie z tvojej strany.Ja píšem o skutočnej konceptuálnej moci nad spoločnosťou a ty píšeš o tom, že jednotlivec niečo chápe a snaží sa realizovať, pričom nemože, pretože neovláda danú spoločnost.
Ale to pre teba nie je problém, aby si dokázal odlíšiť tento rozdiel.

Aj vodca sekty má moc a vplyv nad svojou sektou v danej krajine a šíri svoje myšlienky a svoj koncept moci v rámci sekty, pričom može zasahovať aj nečlenov sekty. Ale stále ešte nemá konceptuálnu moc riadenia nad celou spoločnosťou, štátom, dokonca aj vodca sekty podlieha zákonom daného štátu, krajiny, aj keď je to proti jeho koncepcii.

"Vysvětlování způsobů manipulace s masami není realizací konceptuální moci? No to bych se na to podíval."

Až vysvetlíš masám, v prípade KSB len omezenému počtu osob danej masy nejakú manipuláciu znamená to, že si získal kontrolu a riadenie nad celou masou, spoločnosťou, štátom ?

Realizácia konceptuálnej moci je to, že sa uplatňuje konceptuálna moc nad danou spoločnosťou, štátom a na to treba získať kontrolu a tú nezískaš len šírením informácie, ale hlavne tým, že zvedieš boj s tými, ktorí realizujú inú koncepciu nad spoločnosťou, vyhráš tento boj a presadíš svoju koncepciu nad celou spoločnosťou, štátom...Hoxovi konceptuáli toto v ČR alebo v SR zvládli ? Nejak som si nevšimol.

RKC som v tejto diskusii neriešil a nedám sa do nej teraz zatiahnúť. Mám jasno, kde smeruje a aká je to štruktúra.Píšem preto, aby som poukázal na manipulácie a aj omyly v KSB, v tomto prípade o tom, že konceptuálna moc nad spoločnosťou sa musí realizovať štruktúrami a neriadi sa bezštruktúrne.Bez štruktúry nie je možné presadiť nariadenia danej koncepcie.
Píšem o skutočnej moci a nie domnelej moci, ktorú si myslia, že majú ĺudia, ktorí sa dostali k určitým informáciám, ale bez reálnej moci zmeniť koncepciu v danej krajine.
Debatný krúžok a ani diskusia na niečo také nestačí...

Gref rieši problém, že mainstream média začínajú byť masovejšie prefláknuté.Takže elitári pri moci použijú nové páky, aby túto situáciu riešili a buď si istý, že ju budú riešiť, kroky už vidieť.
Samozrejme, že súčasťou moci a šírenia danej koncepcie je nutná kontrola informačného priestoru, tá sa vplyvom internetu narušila, čo postihlo klasické mainstream médiá, ale neznamená to, že nie sú možnosti, ako si s tým elitári poradia.

"Jakmile lidé poznají sami sebe, řídit je, tj. manipulovat s nimi bude velmi těžké Lidé nechtějí být manipulováni, když mají znalosti."

Rozdielne IQ ľudí, rozdielne poznanie, rozdielny čas a záujem venovať sa politickému dianu vždy umožní manipuláciu.
Na všetko treba profesionálov, aby bola odvedená kvalitná práca a preto dav a masy nikdy nebudú profesionáli v oblastiach, kde im hrozí manipulácia.
Záujmy davu, masy musia riešiť profesionáli a tí nie sú a nemajú vhodné štruktúry.Zato elitári majú aj štruktúry a aj všetko potrebné, aby mohli nad masami realizovať svoju koncepciu.
A preto si vačšina ľudí ani nikdy neosvojí KSB ideológiu, ktorá ma pri podrobnejšom skúmaní kopec omylov, chybných téz a manipulácií a nehĺadiac už na to, že svojimi tézami rozdeľuje tieto masy ľudí.
Rovnako je ilúziou si myslieť, že ľudia budú mať rovnaký prístup k informáciám, to je taká ďalšia utópia z KSB.

Stalin nepadol preto, že národ nemal taký prístup k informáciám ako dnes, ale preto, že jeho konceptuálna moc realizovaná štátom nebola dosť silná a dobre riadená.
Konceptuálna moc realizovaná štátnou mocou a štátnymi štruktúrami moci nemože byť nikdy z princípu dostatočne silná. KSB nevysvetľuje dostatočne prečo, hoci vysvetlenie je inteligentnému človeku jasné.Miesto toho kladie vinu neinformovanosti národa.Čo je hlúposť, pretože politiku, presadzovanie koncepcie nad spoločnosťou majú robiť profesionáli, masy, ľuď to nikdy v praxi nemože zvládnuť je to proti logike žiadať, aby dojička kráv mala jasno v politike, aby sa montážny pracovník za pásom po drine venoval politickým manipuláciám, atď...
Na každý dobrý výsledok je nutná profesionálna špecializácia...

Filtračný systém moci nie je verejný a davy ani nevedia, ako funguje.Štruktúry tejto moci totiž nie sú verejné.
Takže dav nemá ako a ani nemože do toho zasahovať.Davu sú predhodení herci, správcovia, ktorí realizujú koncepciu svojich pánov a sú rýchlo vymeniteľní, podĺa potreby.
Títo herci, správcovia ich odstránenie nič nemení...Sú okamžite nahradení ďalšími.

"Kdo řekl, že stačí založit blogy politické strany k tomu, aby systém padl? Já? Nebo jsem to uvedl, jako příklad šíření koncepce zdola? mlžíš, Júliusi a překrucuješ."

Konštatujem len pravdu. Blogy a ani politické strany nedokážu zabezpečiť šírenie koncepcie dlhodobo. Je to historicky overený fakt.
Pretože to nie sú tie pravé štruktúry, ktoré umožňujú dlhodobé šírenie danej koncepcie a hlavne jej udržanie nad spoločnosťou.

Koncepciu KSB poznám a je jasné, že Putin v súčasnosti realizuje niečo iné i keď má s KSB styčné body.Nepotrebujem poznať všetky kroky Putina a všetky práce VP CCCP, aby som mohol vyvodiť tento názor.Přidat nový příspěvek