Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 04.11.2017

Šíření koncepce a realizace konceptuální moci jedno jest. Jedno vyplývá z druhého. Je to informační proces, a informace je řízení.
Struktury vznikají následkem informačního řízení a ne naopak.

Tady mi píšeš: " Daj mi jeden príklad za posledných 200 rokov, kde ľud sa zdola samorganizoval na základe nejakej idey, zmenil systém a koncepciu v spoločnosti. Nenájdeš ani jeden."

Jak ti mohu dát takový příklad, když už zde 2 000 let panuje "biblická tlupo-elitární koncepce". I kdyby se dav zdola organizoval, tak se chová podle předem daných algoritmů, které jsou vloženy do jeho kultury. A proto dochází jenom k výměně elit, společenského zřízení, ale už ne ke změně tlupo-elitárního systému.
Dav nemohl změnit systém, protože neměl metodologií, nevěděl, jak to udělat. Neměl potřebné informace. Dnes už ty informace má, navíc, s rozvojem internetu se během pár hodin můžeš dostat k informacím, na hledání kterých bys jinak strávil roky.

Píšeš, že Putin nerealizuje KSB. Jak potom vysvětlíš, že Putin ve svých vizích o budoucnosti Ruska mluví o stejných věcech, které jsou zpracovány v pracích VP SSSR? To bys musel něco číst, abys mohl porovnávat a ne jen bohorovně tvrdit, že Putin něco , podle tebe, nerealizuje. :)

Á propos, ke tvé úvaze o strukturách. Kolik let se zde vytvářely struktury na prosazení a udržení "biblické koncepce"? Stovky, tisíce let? Od tebe je přinejmenším nekorektní požadovat, aby za 3 roky, kdy se společnost v ČR teprve začala seznamovat s kSB, už zde byly vytvořeny struktury, pracující podle nové koncepce.3 roky sotva stačí na výchovu nových kádrů.:)
I přesto, nové struktury už se vytváří. Jsou to rodiny, které mění světonázor svých dětí. Také houby víš o tom, kolik lidí ve své profesní činnosti uplatňují poznatky, které získali studiem KSB. Kolik lidí zakládají blogy, ve kterých šíří informací o KSB a kolik lidí šlo do různých politických stran, kde budou nové poznatky aplikovat.
Jestli něco nevidíš, neznamená, že to "něco" neexistuje.

Přidat nový příspěvek