Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 04.11.2017

Všetky tie obrazy to sú projekcie do vedomia ako nástroje realizovania určitej koncepcie. Avšak vtĺkajú ich do hláv, média, školstvo, kultúra, podľa určitej koncepcie. A aby si v médiách realizoval svoj program, musíš dané média vlastniť, ovládať, takže znova, na realizáciu danej koncepcie potrebuješ vlastniť, kontrolovať, ovládať štruktúry...
Tvoje vedomie, ako sa správaš ovplyvňuje tvoje poznanie ,okolie, výchova a vzdelanie, kde sa pohybuješ. Na to všetko vplývajú štruktúry, ktoré danú vec ovplyvňujú.
A aby si bol ovplyvnený určitým smerom, tak na to treba tú moc, štruktúry a ovládanie.
Može sa ti páčiť nacistická hymna, ale keď ju budeš propagovať, tak ťa zavrú, počas II svetovej vojny v Nemecku ti to nehrozilo. Práve o tom to je, že mantinely tvojho správania ovplyvňujú štruktúry moci a ty sa v tých mantineloch pohybuješ.
Vo vedomí možeš mať iný názor, ale realizácia tvoje činnosti v praxi, teda konanie, skutky v spoločnosti ovplyvňujú už dané štruktúry moci, ktoré šíria určitú koncepciu.

Přidat nový příspěvek