Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 04.11.2017

Pletieš si skrytú tieňovú moc s bezštruktúrnym riadením.Tí, čo vládnu v skrytosti nad národmi a štátmi nevládnu preto, že by vládli bezštruktúrne, ale preto, že ich štruktúry nie sú verejné a preto ich nepoznáš a nemožeš na nich ukázať prstom.
Bezštruktúrne riadenie nie je efektívne na uplatňovanie konceptuálneho riadenia ,prakticky ani konceptuálne riadenie bez štruktúr nie je možné.

Přidat nový příspěvek