Re: Re: Re: Re: Re: Stín a jiné

Standa | 09.11.2017

Princip výbojky znám.
Jedná o trubici, ve které je plyn o tlaku od několika milibarů do několika barů. Tím plynem prochází proud - výboj. V některých výbojkách září viditelným světlem přímo ten plyn, v zářivkách se UV zážení plynu - nejčastěji par rtuti - přeměňuje na viditelné světlo z větší části až na luminoforu jejích stěn. Bez luminoforu by ve viditelném spektru jen slabě modře světélkovaly.

Přidat nový příspěvek