Čtyři fáze přípravy ekonomik pro ekonomické mrchožrouty...

Martin | 25.10.2017

Když byl Joseph Stiglitz odejit ze Světové banky, o což se postaral Larry Sommers, odnesl si odtud okrádací manuál používaný IMF a Světovou bankou.
http://www.gregpalast.com/the-globalizer-who-came-in-from-the-cold/
V článku jsou popsány čtyři stupně imploze ekonomik.
Prvním je privatizace. Stiglitz jí nazývá "briberization" - termínem narážejícím na uplácení i vyhrožování státním činitelům tak, jak to svého času popsal J. Perkins v Confession of an Economical Hitman. Já používám termín "piratizace." V každém případě to funguje tak, že uplacené figurky v řízení státu zprivatizují ekonomiku včetně strategických odvětví - ie. voda a elektřina za zlomek jejich skutečné ceny, aby si potom užívali prostředků na svých švýcarských kontech. V případě Východní Evropy a SSSR to bylo obzvláště zajímavé. Napřed bylo potřeba připravit piratizátory. Ten proces probíhal od poloviny osmdesátých let, kdy na sklonku Kosyginových reforem byl založen Ústav pro systémovou analýzu ve Vídni. Byl založen vládami SSSR a USA. O rok později byla zřízena jeho pobočka v SSSR. Usedli v ní budoucí piratizátoři typu Čubajse a Gajdara, kterým bylo přímo pod dohledem a ochranou KGB umožněno studovat západní liberální model a to včetně zahraničních stáží. U nás ke stejnému účelu sloužil Prognostický ústav ÚV KSČ. Byl líhní různých Klausů, Kočárníků a spol. Dnes také víme díky dle FOIA odtajněným dodatkům k výročním zprávám CIA, že východoevropské a sovětská ekonomika podléhaly zvláštnímu režimu. Úkolem bylo likvidovat dvě třetiny východoevropského a sovětského průmyslu. Zatímco pro SSSR měl být tento proces ryze likvidační, pro východoevropské země pouze kolonizační. Zajímavý je i rozdíl v přijímání reforem. Zatímco třeba u nás házely Klausovy fanynky kalhotkama na tribuny a piratizace byla přijata s nadšením, Boris Nikolajevič Jelcin se byl nucen k "liberalizci" prostřílet střelbou tanků do Bílého domu (Ruská Duma)... Piratizace způsobily SSSR větší škody než druhá světová válka, nastolily v Rusku liberální hladomor a proces geniálně popsal Sergej Glazjev v knize, kterou jsem četl v angličtině pod příznačným názvem Genocide: Russia and the New World Order. Zároveň byly piratizace SSR východní Evropy asi největším přesunem majetku od lidí směrem k superelitám v historii planety. Projevilo se to následovně. Dle statistik OSN bylo ve východní Evropě a evropské části SSSR v roce 1989 cca 15 milonů lidí pod hranicí bídy. V době Klausových balíčků v roce 1997 již to bylo 170 milionů lidí.

Další fáze je liberalizace kapitálového trhu. Mantra deregulace kapitálového trhu a zajištění volného pohybu kapitálu, jako nutnosti k prosperitě je krycí historka k vydrancování státních rezerv. Stiglitz to nazývá "Hot Money cycle." Krátkodobé spekulativní operace, kdy jsou peníze pumpovány do trhu z nemovitostmi a investovány do měnových spekulací a rychle odchází při prvním náznaku praskání takto vytvořených bublin. Národní rezervy snažící se problém sanovat bývají potom vydrancovány v rámci dnů či hodin (viz Brazílie nebo Indonésie) Později přichází IMF s požadavkem ke zvednutí úrokové míry do astronomických poloh. Výsledek bývá nasnadě. Vysoké úrokové míry zrujnují národní bohatství i ceny nemovitostí a udusí průmyslovou výrobu.

Fází tři je zavedení třžních cen. Eufemistický termín pro všeobecné zdražování základních komodit, jako jídla, plynu, elektřiny a vody, což často vede k tomu, co Stiglitz nazývá IMF Riots. Přichází lidové nepokoje, kterých je potom často umně využíváno v barevných revolucích typu Majdanu.

Po fázi zbídačení přichází fáze čtyři - IMF strategie pro redukci bídy. Nic jiného než volný obchod dle pravidel WTO a WB. Free Trade... Kouzelné ba přímo magické slovo. Stiglitz přirovnává pravidla WTO k otevření ekonomik ke stylu opiových válek. K tomu dodám, že Free Trade - britský vynález k zotročení národů funguje v podstatě tak, že země jsou přinuceny otevřít ekonomiky a skupina pirátů s licencí krást dříve chráněna děly lodí jejího veličenstva a dnes americkými letadlovými loděmi si prostě vezme, co chce...

Nejhorší na celém příběhu je, že si během let systém vychoval tlupy sytémových užitečných idiotů - liberálních ekonomů, kteří budou tento systém podporovat, hlásat i bránit do posledního dechu.

Přidat nový příspěvek