Nová chronologie Anatolije Fomenka

Klimša | 23.10.2017

Nová chronologie Anatolije Fomenka je pokusem přepsat chronologii světových dějin, vycházejícím z předpokladu, že současná chronologie je od základu chybná.

Dodnes platila obecně uznávaná historie založená na chronologii Josefa Skaligera (1540-1609). Skaligerova chronologie vytvořená pomocí astrologických a čislologických "metod", je nevědecká.

Ruští matematici Gleb Nosovskij i Anatolij Fomenko dokázali, že reálná historie lidstva začíná od 10 století n.l. To jest události, popsané v Bibli i "antickém" textu, se ve skutečnosti odehrávaly v 10-16 storočí n.l.

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Přidat nový příspěvek