amaterský pohled

Nikdo | 21.10.2017

Z praxe, literatury a dokumentů jsem nabyl přesvědčení, že smlouvy jsou pouze nic neznamenající cár papíru, pouze jakási zavedená formalita, která nemá v mezistátních vztazích při konfliktech žádnou větší hodnotu, nedokáži si vybavit situaci, kdy nebyli porušeny, pokud se to některé ze stran nehodilo. Takže vyvozovat více něco ze smluv považuji za nevodné a k výsledku nevedoucí. Tajné oboustranné protokoly nejsou sepisovány (k čemu, aby se o nich někdo dozvěděl? a pak si je ukazují mezi sebou a Stalin řekne Hitlerovi, podívej tady je to napsáno, tak se koukej podle toho chovat), je to stejně jako v mafiích, kdy se to domluví pouze slovně a komunikace probíhá pomocí symbolů, takže se to nedá snadno prokázat. Jistě ta úmluva se musí nějak uchovat a šířit a předávat ve vlastní struktuře, ale silně pochybuji, že bude o tom sepsán nějaký oboustranný protokol, spíše se to předá ústně přes důvěryhodné osoby a napíše nějaká zakódovaná zpráva, která se po upotřebení zničí.

Poznámka:
Smlouvy musí dodržet pouze otrok a otroci mezi sebou, aby byl pořádek. Mezi pánem a otrokem nebo mezi pány příliš neplatí. Ale slovo má určitou váhu v některých kruzích, ale pouze u silných hráčů, které dodržením slova garantují a obhajují svoje postavení (zelenáčům se slovo dodržovat nemusí - jak uvedl Pjakin).

Přidat nový příspěvek