...

Hox | 21.10.2017

Zde se jedná o situaci, kdy zkoumáním detailů dochází k jevu "pro stromy není vidět les", je proto třeba se podívat z odstupu a nadhledu, nikoliv zkoumat detaily pod lupou. Bez chápání tehdejší globální politiky a jejích procesů v principu nejde tehdejší dění správně pochopit.
Veškeré "tajné dodatky" a "tajné protokoly" jsou podvrhy, cáry papíru na které nemá nejmenší smysl obracet pozornost a zaobírat se jimi. Fakt, že jediným zdrojem je architekt perestrojky, zrádce a podpindosník Jakovlev (posedlý psychotrockista), to jen umocňuje. Účelové podvrhy.
Text se dívá na celou situaci trochu v rovině, ve špatné rovině, kdy víceméně ani pochopit správně nic nejde, protože vychází ze špatných předpokladů. Je to jako bychom zkoumali interakci dvou skupin s předpokladem, že jsou to protivníci, zatímco v realitě rozdělovací linie nejde mezi skupinami, ale uvnitř nich (opět jsme u chápání globální politiky).
Jedna principiální chyba v textu: trockisté naopak pracovali na to, aby napadení Německa na SSSR bylo (byla to jejich strategie, jak v SSSR opět převzít moc), to označení skupiny nepřející si válku Německa a SSSR za "trockisty" je neodpovídající.
Zatím jsem nenapsal žádné detaily, to má prostý důvod, že alespoň trochu slušný popis tehdejších procesů vyžaduje několik normostran, a navíc je to už napsáno - věnuje se tomu část knihy Ford a Stalin, zhruba od kapitoly 6.6 do konce knihy (s přestávkami na jiná témata). To je jeden zdroj. Nedávno se také obšírněji věnoval smlouvě o neútočení a vyhlášení SSSR z 13.06.1941, adresovanému globálnímu zákulisí, V.Pjakin:
http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-02-10-2017/
http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-09-10-2017/

nějaký kontext je také zde, plus "předhistorie otázky", netýká se přímo, ale je také nutné pro pochopení pozdějšího:

http://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/
http://leva-net.webnode.cz/products/o-co-slo-globalnimu-prediktoru-ve-vztahu-k-vrsr/
http://leva-net.webnode.cz/products/o-skutecne-roli-marxe/

Přidat nový příspěvek