o tom se dávno ví více

Přemek | 19.10.2017

Pro ty, kteří neznají stati Jeleny Ljubimové a Dmitrije Mylnikova nebo webový seriál Zkáza Velké Tartárie, je jediné doporučení: Prostudovat, pečlivě zanalyzovat obsažené informace a konfrontovat je s předloženými vysvětleními. Mnoho z ruské historie je záměrně pohřbeno včetně písemných záznamů o Velké Tartárii. Jen díky ústnímu předávání a díle obou zmíněných autorů, které je nutné ocenit za mimořádnou všímavost a schopnost dedukce na základě ověřených skutečností je dnešní RF přímou dědičkou Velké Tartárie jako svazu národů vzájemně žijících v přátelství navzdory kulturním odlišnostem. Společné pojivo bylo a je silnější než jakékoli rozdíly, protože uzavřené dohody se jako férové dodržovaly a dodržují. Vzpomínáte, že se dohody mají dodržovat? Vzpomínáte, kdo, kdy a kde vyslovil fenomenální výrok "...my dohody dodržujeme."? To je škola globální politiky. Na Velkou Tartárii nelze zapomínat, když je reinkarnována v dnešní RF.

Přidat nový příspěvek