Re: Re: Re: lezú mi na nervy?

ľudo | 16.10.2017

Poznám mnoho kresťanov(hlavne katolíkov i evanjelikov), čo uvažujú tak, ako ti hovorím. V Rakúsku, Nemecku a Francúzsku dokonca keby si sa bavil i s mnohými funkcionármi.."hierarchmi".
No pomaly sa i u nás ľady hýbu (i keď treba povedať, źe nie vždy hneď úplne šťastným smerom..ten skôk s veľkej naivity hneď do vody býva riskantný..nie je naškodu sa predtým naučiť lepšíe..hlbšie dýchať)
O pohľade na poniektoré vyhlásenia tzv. pápeža Františka žiaľ ani nehovoriac(popri mnohým nepochybne dobrých činoch)..

Skôr mám z tých dlhých rozhovorov
s kresťanmi - známymi, kolegami, kamarátmi a rodinou pocit,
že osôb s tvojim pohľadom na vec je stále menej.
Napr. kto triezvy dnes bude pred normálnymi ľuďmi nástojiť na tom, že Ježiš bol Boh?
Veď to je práve TEN BOD, ktorého cieľom je znemožniť hľadanie Boha spolu s veriacimi iných náboženstiev.
Resp. minimálne jeden z tých paralyzujúcich, konfliktnosť hľadajúcich a chrániacich bodov.
Boh je predsa jeden a viery sú rôzne.

Len veľmi pofidérne sekty si uzurpujú právo na jedinú pravdu,
lebo je to jasný prejav veľkej hlúposti, vlastného obmedzenia.

Onen "bohočlovek" je teda pravdepodobne logicky ten 1. hlavný bod, ktorí do pôvodného kresťanstva namontovali(na koncile v Nicae si prosto odhlasovali) tí, ktorých ti nazývaš slobdomurármi..asi máš na mysli istých sluhov temna..bo tí boli už pred murármi a nimi boli taktiež pôvodne i mnohé múdre myšlienky prvých "lóži" v ich opak zvrátené..i zneužívajú oni hlúposť Murárov na temnoty v mysliach stáda budovanie..
Tak i templárov apod..

Neviem prečo by som mal ako koník, či ovečka v stáde utekať so stádom ďalej, keď z diaĺky jatky vidím, či priePasť.
Neostávam predsa preto byť kresťanom.
Keď chceš, i ty sa ním nazývaj ďalej.
I keď mi to je trochu smiešne..i smutné zároveň.

Navyše k tvojmu "kresťanstvu"..
Už len v onej formulácii "Všeobecného(gr. katholikos) vyznania viery" niet jedinej priamej reči Ježiša!
Všetko nejaké podozrivé "vnuknutia" nejakých samozvaných otcov cirkvi(ako nejakých niečim..niekym nasvietených komisárov), z odborného hľadiska s jasným sociologickým cieľom - nevyhnutnými dôsledkami ich prejavu v kolektívnom podvedomí cieĺovej skupiny. T.j., pri cieĺovom algoRytme ich samoriadenia - konkrétnym zvykom, stereotypom myslenia = emóciou.
A kto kontroluje=riadi emócie davu, kontroluje dav..ako nástroj, cez páku, volant. Keď takéto prejavy vidíš ako specialista v nejakej skupine, napovedá ti to dosť jasne pomerne reálny obraz, ako stopárovi v lese, keď na nejaké odtlačky naďabí.

Vidíš..
Ja považujem teba za zblúdilého kresťana,
vyznavača masonov, a tak i ty mňa.
Ja ti vśak ponúkam spoluprácu na čomkoľvek sa zhodneme,
pričom nemálo bodov som ti i rozpísal.
Ty stále hľadáš dôvody prečo nie..

Ešte k tej úžere:
Prečo sa potom cirkev voči tomu jasne a verjne nevymedzí,
ba dokonca v tej jasne kriminálnej špecializácii ešte aj "podniká",
si chybu neprizná??
Ako-tak normalny človek predsa vždy priznanie si chyby a následnú napravu vždy ocení.
Alebo majú skutoční kmotri "cirkvi" z chápania svojich ovečiek obavy?
Neverí azda cirkev vlastným ovečkám??
Ak, tak prečo im neverí???

Ale nie..zase len "kvôli satanovi"?
Nie, nie veru..tam, kde Boh vládne, satan ani nepáchne,
bo Boh si svojich ochrániť dokáže..
Avšak tam, kde nie je všetko aspoň v základných črtách tak,
ako by malo..

atď..
Ja rozhodne a ani nikto tu nie je za dnešný pseudoislam, ktorý je moźno ešte o dosť horší, ako pseudokresťanstvo.
..a križiaci sú starí i noví..avšak asi s akýmikoľvek ťažko súhlasiť(mierne povedané).

Robil azda Ježiš niekedy niečo také?
Julo, Julo..prečo ma prenasleduješ?
Oslepil by azda Ježiš niekoho, keď on naopak, navrácal dietkam Božím zrak..svojim bratom a sestrám?

Přidat nový příspěvek