Re: Řešení?

Květan | 13.10.2017

Ano, je to tak. KSB je těžká na pochopení, ale daleko těžší je její aplikace v okolí. KSB nelze pochopit bez přemýšlení a bez širokého znalostního zázemí. Proto nejde jen o pochopení KSB, ale zejména o její aplikaci v realitě. Každý může aplikovat sdělené znalosti z KSB jen do výše svého chápání. Radost z aplikace KSB v okolí mám z každého mírného pokroku a zlepšení. V ublábolené konzumní společnosti, kde média vnucují každému 50 hodin nutkavé zábavy denně je moudré slovo jakoby zbytečným. Nelze bojovat jedincem proti mašinérii. Chce to i trochu sebereflexe, položit si otázku, zda by Vaše okolí bylo stejné bez Vašeho působení. Nebylo. Manipulátor má na demagogii velkou fabriku na prefabrikáty myšlení davu, ale právě myšlenky KSB provádí erozi virtualizace pomocí poznání a pravdy. Až přijde k zátěži prefabrikované mysli davu, výsledek bude díky erozi pravdy zcela jiný, než to dnes vypadá. Posláním KSB není napravovat myšlení lidí a tím prodlužovat agónii kapitalismu, ale připravovat sebe i okolí na dvě těžké etapy. Konec tohoto chcípajícího systému s přechodovým obdobím a změnu k lepšímu. Až Vaše okolí ztratí oporu ve vodopádu nesmyslů útočících na smysly ze všech stran, otevře se konečně poptávka po pravdě a budoucnosti. Tam vzklíčí Vaše myšlenky z informací, které ze sýpky KSB sázíte v okolí. Vyrostou nové doubky, ze který se stanou nové duby nového systému. Proto není dobré propadat na mysli. Znám to. Sám propadám na mysli každou chvíli, ale je nutné jít dál. Neuvědomujeme si vůbec, jak je tato prolhaná a zlodějská doba těžká pro hodné, poctivé a moudré lidi. Ale věřte mi, že konec systému musí zajistit nejpitomější z nás a neměli bychom jim v tom bránit.

Přidat nový příspěvek