Putin začal už za svého prvního volebního období..

RichardCZ | 12.10.2017

Vzpomínám si na reportáž Martina Jazairiho, někdy kolem roku 2001, kdy z chlapeckého děcáku udělali kadetní školu MVD (Ministerstvo vnitra) - takové víceleté gymnázium.. Kluci na kolenou prosili, aby je v tom děcáku nechali, tak aby i oni mohli vystudovat na policisty. Martin Jazairi ukazoval 12-ti leté hrdé kluky v uniformě, s nablýskanými botami, jak se pohrdlivě vyjadč´řují o svých vrstevnících, co kouří, pijí, fetují, kradou, vymetají diskotéky a obtěžují děvčata..
V.V.Putin navázal na osvědčené tradice kádrové politiky úspěšných carů, kteří se opírali o uniformované občany, kteří dostali dobré vzdělání..

Přidat nový příspěvek