Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 03.10.2017

Sorry, ale tu hru na GP s tebou hrať nebudem...
Nemožeš čakať, že tí, ktorí sa po zániku templárov dostali postupne k moci a všetko ovládli a, mimochodom ich potomkovia aj teraz vládnu, tak tí nikdy nedovolia, aby boli templári rehabilitovaní. Predsa na seba neukážu prstom..
Templári boli zlikvidovaní, pretože prekážali tým, ktorí sú pri moci aj teraz. A nie sú to žiadni hierofanti z GP.. Bránili kresťanstvo, bránili finančný systém pred parazitmi a ich nepriatelia našli sposob, ako ich zlikvidovať, a to zradou na najvyššom mieste, pápežom..
Teraz už prebieha finálna fáza, a to likvidácia toho, čo zostalo z RKC a jej nahradenie novou cirkvou NWO, to robí František a jeho ďalší spoluagenti, nahradenie kresťanov v Európe robí program imigrácie moslimov cez slobodomurárske vlády, čo nám vládnu v Európe a vo svete. Indoktrináciu do vedomia o prijatí "koránického neexistujúceho islamu", robí vaša KSB tým, ako vychvaľujete Mohameda, ako dobrého a morálneho človeka , čo je samozrejme lož.

Myslím, že práve ty toto všetko dobre vieš a aj chápeš. Je to politika vtáka Dodo, pre nás, Európanov.

http://www.white-media.info/budte_jako_dodo.html

Nebojte sa predsa historicky sformovaného islamu, predsa sa raz zmení na koránický, však ? Mohamed bol predsa dobrý a morálny človek, najbližšie k Bohu ..Kto tu šíri také články ?

Preto tá nenávisť, že Ježiš je Boh, nenávisť k RKC a preto sa judaisticko - talmudský projekt nazýva biblickým...

A preto ty máš za dogmatika, hlupáka a obmedzenca každého, kto verí ,že Ježiš je Bohočlovek, rovnako ,ako tomu verili priami apoštoli Ježiša a prvotná kresťanský Cirkev v Jeruzaleme. A preto bola aj prenasledovaná.
Kresťania neboli ochotný obetovať pohanským modlám, keď mali Ježiša za Boha, veď práve preto sa aj nazvali kresťania..

Ale vy tu večne budete raziť, že Ježiša nemali provotní kresťania za Boha, pričom existuje diela roznych cirkevných autorov spred 4 storočia a Nicejským koncilom a iné dokazy, ktoré vaše tézy vyvracajú..

Přidat nový příspěvek