Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 03.10.2017

Ciest je isto mnoho, ale niektoré do RIM-a(MIR)-a..Miery dôjsť
na tomto svete nestihnu..bo sú prikľukaté.

Začať vydavať Gastráče je rozhodne politicky reálne.
V podstate i jeden jediný poslanec by to už dnes mohol dokázať,
keby vedel zahrať dostatočne dôverne idiota.
Bo v Kocúrkove, Murkove ťa inak za svojho nepríjmu..
..ani opice, ani jelitá

Energoinvariant tu už dávno reálne je a funguje.
Otázka je len v miere rýchlosti a type prostriedkov(ich bolestivosti podľa miery nechápania reality davom) jeho postupného čistenia.
Ako keď železo kuješ a troska odlieta..

Musíš sa oprieť o reálnu kostru a potom môžeš riešiť detaily.
Inak ti chorí, starí a deti aj tak pomrú.

Aj keby niektorí v opačnom prípade mohli získať lákavý pocit,
če aspoň jednému-dvom pomohli, pričom Boh im dal rozum na to, aby tisíce s ľahkosťou od úplne zbytočného utrpenia zachránili..

Okrem toho gastráče v prvých etapách s Energom nesúvisia.
Ide o dočasné núdzové riešenie, aby národ-y našej republiky vôbec najbližších 50 rokov prežil-i. Alebo myslíš, že je-sú toho nehodný-é?

Ak chceme mať budúCnosť, musíme ísť príkladom a ako "štátotvorný" národ niesť spoluzodpovednosť aj za rozvoj našich inonárodnostných kolegov. Aj za hranicami. Loď je spoločná. Dnes sa nemožno uzavrieť do seba, no rovnako nie, aby nám niekto zvonku nejaké samovražedné riešenia diktoval.

Treba sa uvedomiť, źe beží totálna vojna,
no nepanikáriť. Podľa toho sa zariadiť.
Ciele svoje a tak i našich oponentov poznáme.
Tak aj metódy ich dosahovania.

Přidat nový příspěvek