Re: Re: Re: Re: hm

Július | 02.10.2017

žid s malým ž je osoba vyznávajúca judaizmus teda židovské náboženstvo. Žid s veľkým Ž je povodom Žid.

Takí sefardskí Židia s touto krvou sú stále Židia povodom..
Mimochodom, neplatí, že v Izraeli získaš občianstvo, keď dokážeš povodom, že si Žid a nie len náboženstvom ?
Neplatí, že rabínom sa može stať len ten, kto má oboch rodičov Židom ?

Přidat nový příspěvek