Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

Július | 02.10.2017

Pochop konečne, čo sposobuje použitie úroku v čase, preštuduj si zložené úročenie. Je rozdiel medzi poplatkom za obchod a použitím úroku a úročenia. A templári úroky nepoužívali i keď máš pravdu v tom, že bohatli z poplatkov, ale pointa je to, že neničili finančný systém ,ako to robí každá úroková ekonomika v dlhšom čase..

Přidat nový příspěvek