Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

ľudo | 01.10.2017

Neviem, či to brať ako blbý vtip od teba Julo,
že vraj "templári nedávali na úrok"???

Isto..spočiatu to skrývali za výmenné kurzové operacie,
rôzne poplatky a pod..neskôr postupne to robili ale úplne otvorene.
(áno, často ide o sofistikované podvody a napr. v islame v sporných prípadoch zo zákona zasadá komisia finančno-právnych expertov, ktorá rozhodne o judikáte-precedensi)

Tzv. "templári" si dokonca vymohli "právo" sami vyrubovať rôzne dane, exteritoriálne privilégiá, atď..

3.Lateránsky koncil inak na tému vyslovene uvádza,
že "akékoľvek" požadovanie úroku znamená pre kresťana automatickú exkomunikáciu. bez ohľadu na to, že či sa o tom nejaký cirkevný hierarcha dozvie, alebo nie.

Zrušené, pokiaľ sa dobre pamätám až Jánom Pavlom II. v jednej z jeho encyklík.
Modlím sa za neho, že snáď vo svojej neodpustiteľnej naivite v tejto veci naozaj nevedel, čo strašné koná..

Ako som povedal..v cirkvi od jej počiatkov prebieha veľký vnútorný boj a jej lepśie prúdy, tendencie nie vźdy hneď vyhrajú..
T.j., kolaborácia s "temnou stranou" pod rôznymi zámienkami je dlhodobým veľkým problémom..

Treba zhodnotiť skôr celkový prínos templárov
i temné stránky. Podobne ako i u GP, Hitlera, Obamu, Vojtylu, Stalina, Mohameda, Budhu, či Ježiša a pod..

Ďalśia vec je, źe z pohľadu "The dark side" globánej politiky nešlo ani v pseudoislame vśetko tak, ako by si želal.
To je jedným z možných motívov, prečo povolili v stredoveku ten hospodársky boom pomocou "recyklovania" peňazí(Woergel systém) Európy ako prípadnej protiváhy, keby sa to tam zase vymklo z kontroly..na ďalśíu "veľkú vojnu".

Vždy treba rozlíšiť(identifikovať) HLAVNE dlhodobé dôvody-záujmy veľých hráčov..a vždy je najväčší len jeden (okrem Boha).
Ako sa tam vraví: "Es kann nur einen geben"..ein Duo
Z tohto pohľadu i Templárov..
T.j., Čo veľkým hráčom vyšlo, čo nie a prečo..

Přidat nový příspěvek