Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.10.2017

ÁNo, presne, lichva(úžera) a úrok je to isté.
Rozdiel je iba v časovom oneskorení efektu krádeže.
Vo fázovom posuve v zmysle ekonomiky.
Okrem iného tak môžete regulovať s matematickou presnosťou vzhľadom na sociologické prahy nevyhnutné vypuknutie akoźesamovoľných kríz,sociálnych nepokojov, revolúci, vojen apod..
Od týždňov a mesiacov, až po desiatky i stovky rokov
Viď z dejín - dôvody demontáže..pádu Ríma, Peloponézska vojna, atď..

Áno, pokiaľ je úrok nižší ako rast HDP, je ho teoreticky z čoho splatiť tak, aby neznižoval reálnu životnú úroveń.
Nič to však nemení na tom, že ide o krádež toho, čo vyprodukovali ľudia a malo byť použité v 1.rade na celkové
zvyšovanie ich životnej úrovne. Počínajúc od najzákladnejších potrieb a nie luxusu jelít, ako je dnes v Západnom modeli pseudodemokracie ekonomika nastavená.

V prípade zneužívania (manipuláciou, vyhrážkami a korupciou-nepriamou i priamou) finacistami silových zložiek miestneho "štátu" ide o lúpež, na ktorej sa podielajú daní úradníci a štátni zamestnanci

Přidat nový příspěvek