Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.09.2017

Aby mohol ten váš GP zachovať ten judaisticko - talmudský projekt, ktorý nazývaš biblický, tak musel zlikvidovať templárov, zaviesť inú ekonomiku s úrokom, zlikvidovať šlachtu a zobrať jej moc, ktorá bránila kresťanstvo, infiltrovať RKC, zaviesť tam veci ako inkvizícia, ktorá do pádu templárov vobec nebola taká, ako potom a ostatné zlé veci v RKC...ako herézy, sekty štepenia jednoty RKC, luteránov, kalvínov, odtrhnúť Holandsko, Anglicko cez anglikánov, atď..
Všetky tie veci sa uskutočňovali organizovane a štruktúrne a so sofistikovanými plánmi.
Práveže lóže vznikli ako nástroj prevzatia vtedajšiej moci šľachty a likvidácie RKC. To vidíme do dnešných dní.
Kedysi pápež nepúšťal moslimov do Európy, teraz im František bozkáva nohy.
Kedysi šlachta, ako Maltézsky rád bránili Stredomorie pred islamom, teraz kresťanskú skutočnú šlachtu nemáš, alebo nemá moc, peniaze a vplyv. Šlachta čo zostala slúži masonom..
Francúzska revolúcia bola o prevzatí moci masonov...
Nie je nikto, kto by slúžil v prospech ľudí, vačšiny. Štandardní politici slúžia záujmom skrytej elity.pri moci.

Přidat nový příspěvek