Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 29.09.2017

Obávam sa, že je vysoko nepravdepodobné,
že by K.Marx ako člen rodiny kapitálovo významných bankárov a vnuk dvoch vysokopostavených rabínov "nemal tušenia", čo je to úrok a na čo systémovo slúži..
Akurát, že sa ho snažil skryť za pojem "nadhodnoty"?
Otázkou je len či vedome na povel, alebo "iba" automaticky..t.j., podvedome..
NIE, U MARXA(Mordechaja)
O NÁHODU ISTO NEŠLO..

«… a budeš dávať na úver mnohým národom, ale sám nebudeš brať na úver a budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nad tebou vládnuť nebudú» (Deuteronómium, 23:19-20, 28:12).
A prísľub na záruky budúce:
«Vtedy synovia cudzincov budú budovať steny tvoje, a ich králi - slúžiť tebe, bo v hneve Mojom Ja som ťa ničil, no v blahovôli Mojej budem milostivý k tebe.
I budú vždy otvorené vráta tvoje, nebudú sa zatvárať ni dňom ni nocou, aby prinášaný bol k tebe majetok národov a privádzaní boli ich králi.
Lebo národy i kráľovstvá, ktoré nezochcú tebe slúžiť – zahynú a také národy úplne vykynožené budú» (Izaiáš 60:10-12).

Talmud komentuje Starý Zákon v rovnakom duchu:
«Majetok gója (nežida) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten bude jeho pánom» (traktát “Baba batra” 54, 16).
„Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú:
„I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

jou..inak neviem, ći to dobre chápem,
ale pod "zloženým úrokom" myslíte "kumulatívny úrok"(cumulative interest)?

Ďalej ohľadom altermien:
Vy v Čechách a na Morave, Sliezsku máte Gastráče?
Strácajú platnosť každý rok.
Nedajú sa kumulovať, čo je výborné
a nevyvoláva hneď zbytočnú pozornosť zahraničia,
lebo to tu už dávno je.

Reprivatizácia ich vydávania do rúk Národnej rady, resp. Minfin.
Na Slovensku sa ale ZATIAĽ diskusia na tému
oficiálne otvoriť v NRSR nepodarila.
Zo známych dôvodov..

Začať najprv tlačiť v rovnakom objeme, ako dnes.
Potom prípadne postupne nenápadne zvyśovať
a fixovať na ročné množstvo výroby energie(alebo tesne pod, kvôli zachovaniu fiktívneho krytia Eura).

Pokračovať rozšírením ich použitia okrem nákupu potravín a gastroslužieb aj výlučne na priamu podporu "sociálnych projektov" rozvoja bývania(lacné nájomné odkupiteľné byty ako za bývalého režimu), infraštruktúry (inžinierske siete, cesty, diaľnice), atď..
Na požiadanie zamestnancov zvyšovanie pomeru ich platenia dlhovo nezaťaženými a el.energiou reálne kritými "ticketmi".
Možnosti špekulantov sú voči tejto mene veľmi silno obmedzené, keďže je aj jej platnosť silne časovo obmedzená.(žiadne futures, obligácie, kriminálne burzové operácie apod.)

Systém Woergl v praxi.
Logistickú infraštruktúru na to už máme.
V podstate stačí, keď to viacero obćanov bude pred voľbami žiadať. Isto, tie 4-5 firiem, čo tlačia tieto Tickety za úžernícke marže, budú kvákať, no dá sa im ponuka, aká sa neodmieta.
Postup ako pri reprivatizácii mestského majetku vo Viedni voči niektorím obzvlášť drzím "nadnárodným korporáciám(gangsterom)". Viď tamojšie kauzy mestských plavární apod..

Občania to musia po väčších skupinkách a nie len jednotlivci žiadať, bo inak sa poslanci zo skúsenosti proste boja o tom čo aj hovoriť.. a tak by mohli povedať: "a čo chcete aj mňa pokauzovať? šak hen koľko príde na moje miesto ďalších, čo chcú to isté, ba viac zaviesť.."

..a metodický drábik-dozorca si 2x ďalšie direktívy-hádanky pre svojich úplatných polytrukov-šerif(d)aktorov a presstitútky v Médeách rozmyslí.. Tož pôjde sa domov do zahranićia na centráu poradiť..i my čas na vzdelávanie ovečiek ďalších získame..že by aspoň predýchať mohli, bo len o život bojujú chúdence naše

Přidat nový příspěvek