Re: Re: Re: Česko-Slovensko

M.C. | 01.10.2017

Jenže ta koncepce není ruská ve smyslu jenom pro Rusko, je univerzální. Proto má smysl, abychom ji dále rozvíjeli a aplikovali i u nás. Já to ve svém osobním životě aplikuju a docela to má výsledky. Proto není třeba vymýšlet od základu vlastní koncepci, což by vzalo dost duševního úsilí a času, navíc ten čas už není, události v Evropě se řítí po hlavě do prdele.
To, že KSB vymysleli, nebo spíše z praxe odvodili Rusové, je dáno pravděpodobně tím, že se museli těmito otázkami dlouhodobě a široce zabývat.
Rusko, následně SSSR a po něm znovu Rusko je mnohonárodní stát ve zcela jiném řádu než bývalo Československo. Jako děti jsme se učili o stu sovětských národech.
Navíc v Rusku žili a žijí lidé mnoha různých náboženských vyznání. Potlačit to ateismem se komunistům nepovedlo a tak se musí nová koncepce vyrovnat i s tímto.
Dalším balíkem problémů jsou mezinárodní vztahy a nezastíraná snaha jiných zemí Rusko rozbít a kolonizovat.
Proto se skupina chytrých hlav pokusila najít cestu kudy z toho ven aniž by jim znovu spadlo na hlavu sto hoven a snažili se vyhnout chybám, kterých se dopustili jejich předchůdci ve snaze o řízení Ruska i jiných zemí.
Pokud to můžu posoudit, tak se jim to docela povedlo.

Přidat nový příspěvek