Stavba Astany a jiné otázky.

ТаuRus | 23.09.2017

Kdo si všímá iluminátských symbolu Astany a vyvozuje z toho dalekosáhlé závěry ohledně úmyslů Nazarbajeva, jako nepřítele Ruska a pomalu celého světa, měl by se nejdříve aspoň trochu seznámit s reáliemi té doby a popřemýšlet nad nimi.
Proces přestěhování státního centra z Alma-Aty do Astany započal v roce 1994 a v roce 1998město prezentovali světovému společenství, jako nový centrum státu Kazachstán.
Rok 1994 - těsně po rozpadu SSSR, se kterým Nazarbajev zásadně nesouhlasil a který proběhl tajně od něho. Nazarbajev musel se smířit s reáliemi nové doby a pokusit se vytvořit fungující stát, kterému, stejně, jako Rusku, hrozil rozpad na několik kousků. Etnické konflikty, vyprovokované západními mocnostmi, nefungující státní správa, korupce, prudký propad propad HDP, tlak na privatizací a spojené s ní rozkrádání státních podniků, chudoba obyvatelstva atd. - to vše musel Nazarbajev řešit. Navíc, místní rychlokvašené oligarchové se snažili uchopit moc ve státě a svrhnout Nazarbajeva. V hlavním městě Alma-Atě, místní oligarchat dali Nazarbajevovi ultimatum, že pokud nebude plnit jejích vůli, zaplaví město splaškami z kanalizace, kterou zprivatizovali. To byl jeden z důvodů, proč Nazarbajev rozhodl o přestěhování hlavního města.
Zkuste si jen na chvíli představit, co byste za takových podmínek dělali, jako nejvyšší státník, jehož reálná moc se rovná nule, protože státní aparát je, až na výjimky, kompletně koupený? Buď to vzdáte a přenecháte moc oligarchům nebo začnete vyjednávat a hledat vlivné spojence, za pomoci kterých se budete snažit tu situací řešit, vždyť šlo o přežíti státu a milionů lidí v něm. Kdo v té době mohl být objektivním spojencem Nazarbajeva? - Jelcin? p-rezidentové jiných středoasijských republik, kteří se utápěli ve stejných problémech? Amerika, která z toho chaosu těžila nebo ještě někdo?
Nazarbajev si zvolil několik protivah - Západ, Čína, Turecko, částečně, dle možností, Rusko, které až po nástupu Putina, začalo výrazněji ovlivňovat politiku Kazachstánu.
Vrátím se k Astaně a jejím symbolům. Jak už jsem se zmínil výše, proces stěhování hlavního města do Astany započal v roce 1994. Jako hlavní architekt města byl západem doporučen Sir Norman Robert Foster, mimo jiné i absolvent Yaleské univerzity. Mohl takové doporučení Nazarbajev ignorovat? Domnívám se, že v jeho situací nikoliv.
Ještě otázka, věděl v té době Nazarbajev, že existuje nějaký GP? Asi těžko, vždyť v té době i KSB byla ještě v plénkách. Nazarbajev mohl jenom tušit o existencí globálního řízení, ale kompletní představu o něm neměl. Pochybují, že v té době měl nějakou představu i o iluminátech a jejích symbolech. Navíc byl plně zaneprázdněn jinými naléhavějšími státními problémy, které musel řešit. Takže, ten plán výstavby Astany nejspíše neřešil sám, ale jím pověřená osoba. A on jen posuzoval ty plány z pozice "líbí - nelíbí", tj. celkový dojem. Určitě se mu líbila monumentálnost hlavního náměstí, jako monumentálnost, třeba, i stalinského stylu, na kterém byl odchován.
Nazarbajev je schopný řídící kádr, odchovaný sovětským systémem, který v nejhorších podmínkách dokázal vytvořit fungující stát, přestože historicky, Kazaši svojí státnost nikdy neměli. Dokázal toho víc, než třeba "státníci" na Ukrajině. A přitom, jako na Ukrajině nebo Gruzií musel čelit pokusům o barevné revoluce. Ten fakt, že na hranicích s Ruskem vytvořil ostrov stability, je Rusku ku prospěchu nebo ne? Ten fakt, že Kazachstán vystupuje, jako spojenec Ruska, který spolu s Ruskem buduje ekonomickou a obrannou unií, znamená méně, než pár architektonických "biblických prvků" v Astaně? Že Nazarbajev nepodráží Putina a v těžkých chvílích pro Rusko funguje, jako jeho vyjednávač, znamená co? "Rafinovanou zákeřnost Nazarbajeva, jako hlavního satana planety"?...

Všímejte si řízení a neujíždějte na symbolech. Jestli budete dávat větší váhu symbolům, než skutečnému řízení, můžete vytvořit nějakou mozaiku o světě? Stokrát ne! Vaší "mozaiku" vám budou vytvářet jen konspirační weby, jejíchž hojný vznik jde také v režií GP. Protože ten dnes, likviduje své staré, profláklé instrumenty řízení a vytváří nové. Vždycky vyhrává ten, kdo chápe víc a neskáče na pohozené návnady. "Biblické" symboly byly dobré pro pochopení toho, jak GP uskutečňoval řízení. Nejsou cílem sami pro sebe a toho, kdo umí číst jen symboly a nechápe řízení, odvádí na falešnou cestu.

Přidat nový příspěvek