Role Ruska

Něznájka | 22.09.2017

Pane Taurusi, mám otázku. Jste člověk, který umí číst různé tajné symboly. V dokument Putin Interview s rešisérem Steinem projdou oba protagonisté dveřmi a dlouho stojí a rozprávějí v takovém záběru, že mezi jejich hlavami je v pozadí jasně vidět trojůhelník s okem, jako mají zednáři na své pyramidě. Režisér bezpochyby záběr takhle záměrně naplánoval a natočil. Měl byste k tomu nějaké vysvětlení?

Přidat nový příspěvek