Dobře napsané

Lin | 21.09.2017

Díky moc, článek vystihuje nejen podstatu o Astaně, ale také osvětluje ještě další "věci", které jsou někdy zmiňované v diskusích a také uváděny jako "argumenty".
Když někdo poukazuje např. na zednářské symboly Astany a dává to jako důkaz "nového spikleneckého centra" (= že není radno věřit Putinovi, protože buduje zednářské/iluminátské NWO, popř. spolupracuje na islamizaci světa), pak nebere v potaz možnost "převzetí iniciativy někým jiným" - jak se píše v článku. Plány jsou vždy jen plány - do té doby, než se je podaří uskutečnit. To je jako v životě. Člověk má mnoho plánů, ale jen některé svede uskutečnit - či mu je okolnosti dovolí uskutečnit právě v té době, co on chce.
Jako další a "vedlejší produkt" se nám objevuje krásná ukázka toho, jak z jedné a té samé informace vznikají naprosto odlišné vývody.
Vyvodit z mnohanárodnostní a mnohanáboženské reality Ruska jeho nevýhodu - to doopravdy nechápu - jaké myšlenkové pochody k tomuto "vývodu" vedly. Vždyť přeci právě toto dělá Rusko Ruskem a ta tzv. "ruská civilizace" je právě o tom! Rusko má jako jediná země "tisíciletou" zkušenost s mírovým spolužitím mnoha národů, mnoha kultur a mnoha náboženství - uvnitř jedné země. Právě toto se mají naučit od ruské civilizace i ostatní národy a země = jak žít spolu v míru a to bez ztráty své vlastní identity, kulturních a historických tradic.
Přitom se často, bohužel, dočítám o "vývodech", které mluví o "spiklenectví" jen kvůli tomu, když se někde objeví zpráva, že se např. pravoslavný patriarcha pravidelně setkává s vrchním rabínem nebo vrchním imámem.
A já doopravdy nevím a neznám lepší cestu k porozumění, než právě rozhovory, vzájemné poznávání se a snaha o pochopení. Jak jinak? Vyvraždit všechny jiné, kteří nejsou stejní, jako my? Ono papeženecké "zabijte je všechny, on si je už bůh přebere"?
To vzájemné vraždění už přeci dobře "známe" a také víme, k čemu svět dovedlo. Takže by snad bylo na hlavu snažit se vyměnit jednu koncepci za v principu stejnou - jen s jiným názvem...

Přidat nový příspěvek