Re: ...

Duch | 22.09.2017

Jsou to dezinterpretované, překroucené pojmy:
dědičný hřích-karma
království nebeské-nirvána
odpuštění hříchu-odečet špatné karmy
zmrtvýchvstání- dosažení absolutna
mrtví-duchovně neprobuzení lidé
smrt Ježíše-mystická smrt, zničení ega
křest-vstoupení do proudu vědomí/učení

No a toto z toho udělali tamti hentam v Palestině...


Přidat nový příspěvek