Myslenie bolí

peter1. | 21.09.2017

Prirodzený únik pred núteným mozgu do myslenia je udržiavať ho v emocionálnych stavoch blaženosti tými najjednoduchšími trikmi.
Nik neplánuje utrpenie myslenie a jeho udržiavanie v stálom utrpení riešenia zložitostí, ktorých výsledok je zas prehlušujúca eufória z nového výsledku, produktu z prekonania fyziologického odporu mozgu pracovať v presne stanovených hraniciach. (Soloviov)
Abstrakcia slova v našom písme poskytuje viac operačných možností, je kreatívnejšie ako piktogram obrázkového znaku. Abstrakciu v piktogramoch čínskych znakov si ani neviem predstaviť, iba ak by bol môj pamäťový "ram systém" niekoľkonásobný. Bohatosť a voľnosť tvaroslovia je výsadou nie všetkých jazykov a slovanské jazyky k ním patria. Slovenčina zvlášť. Odrthnutosť znakov od hlasu, prirodzeného zvuku jazyka je totálne iná komunikačná kultúra, aj operácie s nimi.
Pozrel som si aj ďalšie otitulkované videá Jefimova - myšlienkovo, podaním a formulovaním hodnotné ako aj toto.

Přidat nový příspěvek