Re: Re: člověk

nakukující | 21.09.2017

O člověku by se dalo psát opravdu mnoho. Ale není to důležité tak, jako je důležité poznání sebe sama, vnitřní zkušeností. A všechno to, z tzv.kultury, použít pro povznesení své duše.

Ke karmě ještě poslední reakci. Proč připustil Stvořitel-Bůh jednomu problémy a druhého zabezpečil pro zcela odlišný vývoj života? Bůh je přece ve své podstatě manifestací Dobra, Ideálem stoprocentní Lásky, Blaženosti, Jednoty a Harmonie. A nás si přece stvořil k obrazu svému! Kde je ta nejvyšší Spravedlnost? Proč se tak diametrálně liší startovací čára po narození se do života?? ODPOVĚĎ na tyto otázky může být jen jedna jediná a hledejme ji právě v zákonu Karmického vyrovnání, Zákonu příčiny a následku, který ovládá tento svět a drží jej i pohromadě!

Je dobré vědět ze starobylé moudrosti učení Véd / v křesťanství je karma a reinkarnace zakázána/ Karma se dělí na tři části v působení :

prálabdh karma, tj. náš lidský osud, část karmy, kterou právě odžíváme a která je však jen částí úrody z té minulé setby. Proč jen část úrody? Nikdy nevíme, jak velkou úrodu karmických odplat v tomto životě sklidíme.

krijámán karma, to jsou ty nově vznikající karmické činy z právě probíhajícího života, kdy i některé reakce-odplaty můžeme jako následky odžít již za tohoto života… a nebo jsou přesunuty do tzv.

siňčit karmy, tj. zásobní karma, která je správcem karmy ukládána do „nějakého trezoru“ a někdy v budoucnosti bude teprve splacena (kdo ví, kolik má kdo „naspořeno“?).

Tak nějak tuším, že na tomto webu, kam jsem nakoukl pod článek /video/, které mne v názvu zaujalo, nechtějí diskutující jít až k samé podstatě lidského života.
Dovolím si ještě uvést, proč by měl být karmický zákon brán vážně:

Správné porozumění zákonu karmy a s ním spojeného převtělování-reinkarnace, tedy možnosti odsloužení si našich dluhů či odměn z minulého života či i životů, je nejmocnější silou, která by měla nutit člověka, aby důsledně dodržoval všechny etické zákony, které dnes však mnozí, možná většina, pokládají za pouhou neopodstatnělou teorii! (Snad jen v životě konkrétní rodiny jsou nějaké morální a etické zákony dodržovány.)

Skutečným světem příčin je neviditelný svět myšlenek. Vše, co kolem sebe vidíme a co prožíváme, je světem následků.

Naše myšlenky a přání, ať čisté či nečisté řídí naše životy a celý náš osud; jak myslíme a co si přejeme, takoví jsme a takovými se staneme!

Bůh skutečně nemá zapotřebí, aby nás trestal, protože si každý z nás vytváří své tresty sám! Tady bych doporučoval pochopit událost známou jako Adam a Eva a proč je vůbec svět duální.

Když někdo seje lásku, dobrou vůli, porozumění, spravedlnost, dobré chování, čisté myšlenky a dobrý přístup k ostatním lidem i všem dalším živým tvorům, bude odměněn vítanou úrodou laskavého jednání svých bližních vůči jemu samotnému. Opačná jednání – nenávist, zloba, podvody, sobectví, násilí či lži působí zlo a i to také sklidíme!

Draze získaným pokladem je svobodná vůle. Snažme se ji využívat pro svůj duchovní vzestup co nejlépe!

Naučme se vždy o něco více dávat, než brát – i to se počítá!

Přeji pěkný den.

Přidat nový příspěvek