Re: pojmy versus symboly

Oracle 911 | 20.09.2017

Vybrané slová a tzv. nadbytočné znaky napr. v staroslovienskej bukvici lebo síce vyslovovali sa rovnako ale menili zmysel resp. obraz v mysli čítajúceho.

Přidat nový příspěvek